جستجو

نام استان

مستقيم

كد

فاكس

آدرس

اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي

33480500

044

33480501

ارومیه- خ شهیدبهشتی- جنب موزه تاریخی ارومیه

روابط عمومي و امور فرهنگي آذربايجان غربي

33489859

044

33489859

ارومیه- خ شهیدبهشتی- جنب موزه تاریخی ارومیه

اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي

35574371

041

35574372

تبريز- خ ارتش جنوبي- روبروي خ ارگ جديد

روابط عمومي و امور فرهنگي آذربايجان شرقي

35546164

041

35565388

تبريز- خ ارتش جنوبي- روبروي خ ارگ جديد

 

اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري اردبيل

33241070

33248898

045

33248898

اردبيل- بزرگراه شهدا حدفاصل فلكه جاجين و پل علي آباد

روابط عمومي و امور فرهنگي اردبيل

33257806

045

33248898

اردبيل- بزرگراه شهدا حدفاصل فلكه جاجين و پل علي آباد

اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري ايلام

33341310

084

33331578

ايلام- خيابان پاسداران- جنب قلعه والي

روابط عمومي و امور فرهنگي ايلام

33335440

084

33335440

ايلام- خيابان پاسداران- جنب قلعه والي

اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اصفهان

32607047

031

32611887

اصفهان خيابان مشتاق سوم- بعد از پل شهرستان- مجموعه اداري سلمان فارسي

روابط عمومي و امور فرهنگي اصفهان

 

32665429

 

031

32665429

اصفهان خيابان مشتاق سوم- بعد از پل شهرستان- مجموعه اداري سلمان فارسي

اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري البرز

32829121

026

32829121

بلوارشهیدچمران- جنب درب شرقی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی- ساختمان گلسار- طبقه 6

روابط عمومي و امور فرهنگي البرز

32829120

026

32829120

 

بلوارشهیدچمران- جنب درب شرقی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی- ساختمان گلسار- طبقه 6

اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بوشهر

33329369

077

33329369

انتهاي خيابان گمرك- باشگاه ملوانان سابق

(عمارت كازروني)

روابط عمومي و امور فرهنگي بوشهر

33331390

077

33331390

انتهاي خيابان گمرك- باشگاه ملوانان سابق

(عمارت كازروني)

اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهران

88913495-6

021

88902460

88913497

استاد نجات الهي جنوبي- نرسيده به كريمخان- نبش كوچه ارشد طبقه سوم

 

روابط عمومي و امور فرهنگي تهران

88913410

021

88902460

88913497

استاد نجات الهي جنوبي- نرسيده به كريمخان- نبش كوچه ارشد- طبقه سوم

 

اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري چهارمحال و بختياري

33344739

33342912

038

33342911

شهركرد- بلوار فارابی- جنب هتل آزادی

روابط عمومي و امور فرهنگي چهار محال و بختياري

33349760

038

33349760

شهركرد- بلوار فارابی- جنب هتل آزادی

اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خوزستان

35530376-7

061

35530378

اهواز- خيابان امام خميني شرقي- خيابان ايستگاه كارون(‌ساختمان جهاد كشاورزي سابق)

روابط عمومي و امور فرهنگي خوزستان

35530353

061

35530353

اهواز- خيابان امام خميني شرقي- خيابان ايستگاه كارون(‌ساختمان جهاد كشاورزي سابق)

اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي

38645400

051

38925400

مشهد-بلوار وکیل آباد-نبش خيابان صدف

روابط عمومي و امور فرهنگيخراسان رضوي

38673747

051

38673747

مشهد-بلوار وکیل آباد-نبش خيابان صدف

اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي

32341326

056

32341341

خ غفاری- خ یاس( روبروی دانشگاه آزاد اسلامی )

روابط عمومي و امور فرهنگي خراسان جنوبي

32341329

056

32341329

خ غفاری- خ یاس( روبروی دانشگاه آزاد اسلامی )

اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي

32288474

058

32288285

بجنورد- خیابان فردوسی- فردوسی 19 - تقاطع کوچه سرور و گلچین پلاک 2

روابط عمومي و امور فرهنگي خراسان شمالي

32288351

058

32288351

بجنورد- خیابان فردوسی- فردوسی 19 - تقاطع کوچه سرور
و گلچین
پلاک 2

اداره كلميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري زنجان

33785010

33785055

024

33741760

خيابان خرمشهر نرسيده به ميدان هنرستان

روابط عمومي و امور فرهنگي زنجان

3303347

024

3303347

خيابان خرمشهر نرسيده به ميدان هنرستان

اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري سيستان و بلوچستان

33236314

054

33262688

زاهدان-بلوار شهيد مطهري- خيابان امداد-جنب اداره كار

روابط عمومي و امور فرهنگي سيستان و بلوچستان

33224499

054

33262688

زاهدان-بلوار شهيد مطهري- خيابان امداد-جنب اداره كار

اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري سمنان

33300989

023

33300984

سمنان- ابتداي شهرك غرب بلوار فجر- ساختمان سابق جهاد نصر

روابط عمومي و امور فرهنگي سمنان

33300984

023

33300913

سمنان- ابتداي شهرك غرب بلوار فجر- ساختمان سابق جهاد نصر

اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري فارس

1-32247640

071

32242971

شيراز- بلوار كريمخان زند-خيابان رودكي-خيابان داوري

روابط عمومي و امور فرهنگي فارس

32222145

071

32222145

شيراز- بلوار كريمخان زند-خيابان رودكي-خيابان داوري

اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري قزوين

33685001

028

33685027

خيابان شهيد بابايي- خيابان صنايع دستي

روابط عمومي و امور فرهنگي قزوين

33688557

028

33685027

خيابان شهيد بابايي- خيابان صنايع دستي

اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري قم

37603424

025

37603425

بلوار15 خرداد- كوچه شماره 1/ 7

(كوچه شهيد بادي)

روابط عمومي و امور فرهنگي قم

37603421

025

37603425

بلوار15 خرداد- كوچه شماره 1/ 7

(كوچه شهيد بادي)

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كرمان

32816501

034

32816.708

كرمان-بلوار جمهوري- بعداز پل راه آهن- نبش سه راه هوانيروز

روابط عمومي و امور فرهنگي كرمان

32816504

034

32816712

كرمان-بلوار جمهوري- بعداز پل راه آهن- نبش سه راه هوانيروز

اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري كرمانشاه

38367402

083

83674023

بلوار شهيد بهشتي- جنب پارك شاهد-روبروي سردخانه بيستون

روابط عمومي و امور فرهنگي كرمانشاه

46-38380045

داخلی 225

083

83674013

بلوار شهيد بهشتي- جنب پارك شاهد-روبروي سردخانه بيستون

اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان

33285728

087

33285725

سنندج- خيابان پاسداران- جنب پارک استقلال

روابط عمومي و امور فرهنگي كردستان

33285728

087

33285725

سنندج- خيابان پاسداران- جنب پارک استقلال

اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري كهكيلويه و بويراحمد

33343346

074

33334903

ياسوج-بلوار مطهري مجتمع ادارات

روابط عمومي و امور فرهنگي كهكيلويه و بويراحمد

33336477

074

33336477

ياسوج-بلوار مطهري مجتمع ادارات

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گيلان

33763900

013

33759274

رشت- بلوار شهيد انصاري(جاده انزلي)-ساختمان خسروشاهي

روابط عمومي و امور فرهنگي گيلان

33732884

013

33732884

رشت- بلوار شهيد انصاري(جاده انزلي)-ساختمان خسروشاهي

اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري گلستان

32244350

017

32241180

گرگان-خيابان امام -آفتاب پانزدهم-كوي سرچشمه-

جنب امام زاده نور

روابط عمومي و امور فرهنگي گلستان

32225891

017

32225891

گرگان-خيابان امام-آفتاب پانزدهم-كوي سرچشمه- جنب امام زاده نور

اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري لرستان

33243662

066

33243663

خرم آباد خيابان مدیریت دولتی- جنب اداره کل ثبت اسناد

روابط عمومي و امور فرهنگي لرستان

33223670

066

33223670

خرم آباد خيابان مدیریت دولتی- جنب اداره کل ثبت اسناد

اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري مازندران

33391006

011

33354181

ساري-ميدان امام-خيابان جام جم- روبروي لشگر 25 كربلا

روابط عمومي و امور فرهنگي مازندران

33354568

011

33354180

ساري-ميدان امام-خيابان جام جم- روبروي لشگر 25 كربلا

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مركزي

31219013

31219023

086

3121907

اراك- شهرك شهيد بهشتي (هپكو) فاز 1 ميدان ميراث فرهنگي

روابط عمومي و امور فرهنگي مركزي

34031076

086

4031076

اراك- شهرك شهيد بهشتي (هپكو) فاز 1 ميدان ميراث فرهنگي

 

اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هرمزگان

33687201

076

33687200

بندرعباس- میدان فرودگاه- بلوارحضرت علی بن ابیطالب(ع)-روبروی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

کدپستی:7915957913

روابط عمومي و امور فرهنگي هرمزگان

33687201

076

33687200

بندرعباس- میدان فرودگاه- بلوارحضرت علی بن ابیطالب(ع)-روبروی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري همدان

38267344

081

38266026

همدان- ميدان جهاد- خيابان عارف قزويني- چهارباغ نظري- باغ نظري

روابط عمومي و امور فرهنگي همدان

38267520

081

38267520

همدان-ميدان جهاد- خيابان عارف قزويني-چهارباغ نظري- باغ نظري

اداره كلميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد

36211403

035

36212405

يزد- خ شهيد ابراهيمي (فرمانداري)

روابط عمومي و امور فرهنگي يزد

36211926

035

36211926

يزد- خ شهيد ابراهيمي (فرمانداري) 

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت