جستجو

چارت تشکیلاتی

اداره کل توسعه منابع انسانی و رفاه
اداره آموزش و بهسازی نیروی انسانی اداره آمار و منابع انسانی اداره امور اداری و کارگزینی اداره دبیرخانه مرکزی اداره رفاه

علی حاجی شیزری

مدیرکل توسعه منابع انسانی و رفاه
شماره تماس : 66027350-66027301
شماره نمابر: 66027350-66027350

تماس با ما

شماره تماس: 66027350-66027301
شماره نمابر: 66027301-66027301
آدرس ایمیل:
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت