جستجو

شرح وظایف

 • تمشيت امور مديريتي و هماهنگي ارتباطات لازم بين رئيس سازمان با واحدهاي تابعه و وابسته به طرق مقتضي.
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي روزانه، هفتگي، ماهانه و تنظيم دقيق وقت ملاقات ها، ديدارها، مذاكرات، نشست ها و سخنراني هاي رئيس سازمان و پيگيري جهت تحقق به موقع آن.
 • اعلام و ابلاغ دستورات رئيس به واحدهاي تحت پوشش سازمان و پيگيري امور ارجاعي تا حصول نتيجه نهايي.
 • طبقه بندي، كنترل، بازبيني و ارجاع نامه هاي واصله به عنوان رئيس سازمان و خلاصه نمودن گزارش ها، صورتجلسه ها، مقالات و ديگر موارد لازم جهت استحضار مقام رياست.
 • هماهنگي و تنظيم برنامه هاي بازديد مقام رئيس سازمان در مراسم ، همايشها، انجام مصاحبه و همچنين سفرهاي داخلي ، خارجي ، تهيه مقدمات با همكاري واحدهاي ذي ربط ،تنظيم گزارشهاي لازم ، ابلاغ مصوبات مربوط به واحدها و پيگيري تا حصول نتيجه.
 • تنظيم برنامه هاي ديدار و ملاقاتهاي داخلي و خارجي رياست سازمان با هماهنگي قبلي .
 • هماهنگي و انجام امور تشريفات مربوط به مسافرتها،تهيه مقدمات حضور در نشست ها و کنفرانس هاي رئيس سازمان اعم از داخلي و خارجي .
 • نظارت بر انجام مکاتبات،ترجمه و مراسلات حوزه رياست و تنظيم برنامه ها و مواردي که نياز به اطلاع، اظهار نظر و امضاء رياست سازمان دارد.
 • تنظيم دستور جلسه و صورتجلسه و ابلاغ تصميم و مصوبات نشست ها به مراجع و واحدهاي ذيربط، گردآوري منابع و اطلاعات لازم نظير گزارشها، صورتجلسه ها و مستندات مورد نياز رئيس سازمان و ارجاع دستورهاي رئيس سازمان در زمينه تهيه گزارش تحقيقي و تخصصي به مراجع و واحدهاي ذيربط.
 • پيگيري اجراي مصوبات و تصميم هاي ابلاغ شده از سوي رئيس سازمان، تهيه گزارش از روند اجرا جهت اتخاذ تصميم مقتضي.
 • همکاري با سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران در جهت ارزشيابي اسناد و مدارک سازمان و نظارت بر تهيه فهرست و جداول مربوط به اسناد قابل امحاء و ارسال آنها جهت بررسي و تصويب سازمان مذکور.
 • نظارت بر بايگاني پرونده ها، اسناد و سوابق و به روز نگه داشتن آنها .
 • تمشيت امور مربوط به مشاوران رييس سازمان
 • برگزاري نشست ها و انجام امور مربوط به دبيرخانه شوراي معاونان.
 • بررسي دستور جلسات كميسيون هاي دولت و جمع آوري مدارك، مستندات و سوابق مربوط يا ارجاع به مسئولان ذيربط جهت اعلام نظر، پي گيري براي دريافت نظر آنها به منظور ارائه به رئيس سازمان قبل از تشكيل نشست ها يا انعكاس به كميسيون ها.
 • انجام هماهنگي هاي لازم با نهاد رياست جمهوري در مورد شبكه پيام دولت به عنوان نقطه اصلي تماس سازمان با شبكه مذكور و برقراري ارتباط مستمر جهت اخذ و ارسال مكاتبات .
 • تهيه، تنظيم و ابلاغ كليه احكام مربوط به انتصابها.
 • معرفي نمايندگان رئيس سازمان براي شركت در كميسيون ها، مجامع، شوراها، جشنواره ها، نمايشگاه هاي داخلي و خارجي حسب مورد .

چارت سازمانی

 • مدير کل
 • معاون مديركل
 • دفتر مديركل
 • دبيرخانه
 • گروه كارشناسي
 • دبيرخانه شوراي معاونان
 • واحد پيگيري
 • دبيرخانه مكاتبات دولت
 • تشريفات
 • امور عمومي
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت