جستجو
  
وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای اجرای پروژه طراحی و توسعه برند ملی گردشگری در نظر...

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ

 

فراخوان خانه خلاق استاد بهزاد

با عن...

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مشارکت انجمن هنرمندان سفالگر (بخش ویژه) برگزار می&zwn...

ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻥ ﺭﺿﻮﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ...

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی با همکاری شرکت کسب و کار رضوی به منظور تأمین نیاز عطردا...

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت