جستجو
واحد پرسنلی

ولی تیموری

تلفن مستقيم: 66582166
نمابر: 66582165
سمت: معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

محمد خیاطیان

تلفن مستقيم: 66035153
نمابر: 66035153
سمت: معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

حسین اربابی

تلفن مستقيم: 66065706
نمابر: 66044207
ايميل: Harbabi57@gmail.com
سمت: معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

پویا محمودیان

تلفن مستقيم: 66058590
نمابر: 61063412
سمت: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

دکتر محمد حسن طالبيان

تلفن مستقيم: 66027418
نمابر: 66084577
ايميل: h.talebian@ichto.ir
سمت: معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

جواد واحدی

تلفن مستقيم: 88365095
نمابر: 8836095
سمت: مدیرکل امور مجلس

علی کریمی

تلفن مستقيم: 66059018-19
نمابر: 66063176
ايميل: a.karimi@ichto.ir
سمت: ذیحساب و مدیرکل امور مالی و درآمد

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت