جستجو

از ديدگاه كتابداري و اطلاع‌رساني، سند به دو معنا به‌كار مي‌رود يكي به معناي اخص و آن متني است كه براي ثبت رويداد خاصي در يك يا چند نسخه محدود توليد مي‌شود. اين‌گونه سندها معمولا در آرشيوها و بايگاني‌ها نگهداري مي‌شوند و جزء انتشارات عمومي محسوب نمي‌گردند (كه مطمح‌نظر اين مقاله است). ديگري سند به معناي عام است كه به هر نوع نوشته خطي، چاپي، عكسي و يا به‌صورت‌هاي ديگر و هر شيء مادي كه بتوان از محتواي آن اطلاعاتي به‌دست آورد، مي‌گويند .اين نوع اسناد معمولا در نسخ فراوان و به تعداد زياد منتشر مي‌شوند. در اين دايره‌المعارف به سند در معناي اخير در مقاله سندپردازي پرداخته شده است.

انواع سند :

سند را از جنبه‌هاي مختلف مي‌توان تقسيم‌بندي كرد:

 • از لحاظ طول عمر شامل سند جاري، نيمه جاري و راكد
 • از نظر ارزش شامل اسناد داراي ارزش اوليه (اداري يا استنادي) و اسناد داراي ارزش ثانويه (آرشيوي يا اطلاعاتي)
 • از حيث اعتبار قانوني شامل سند رسمي و سند عادي
 • از نظر درجه حساسيت شامل اسناد عادي، محرمانه، سري و كاملا سري
 • از لحاظ محتوا و موضوع مانند اسناد اداري، مالي، علمي و فني، قانوني، تاريخي، فرهنگي، سياسي، نظامي، اقتصادي و عمراني.
آمار کل اسناد و مدارک موجود در سازمان:
 • باستانشناسي : 400000
 • پژوهشي : 700
 • اسلايد : 155650
 • عکس : 67397
 • پوستر : 920
 • نقشه : 15000
 • لوح فشرده : 600
 • ميکرو فيش : 4000
 • نوار کاست : 2045
 • نگاتيو : 150000
 • پرونده ثبت : 7640
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت