شهرک ویلایی زیتون یک موضوع جدید در انجمن با عنوان ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی ایران در شهرک ویلایی زیتون ایجاد نمود!

4 ماه قبل
مشارکت مالکان در ساخت یک دهکده توریستی وگردشگری با محوریت ترویج فرهنگ تولید واشتغال پایدار

شهرک ویلایی زیتون

4 ماه قبل
zeytoonabad.blogfa.com
  • شهرک ویلایی زیتونایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی در شرق تهران شهرک ویلایی زیتون4 ماه قبل

شهرک ویلایی زیتون

4 ماه قبل
zeytoonabad.blogfa.com

طرح توریستی وگردشگری هدهد بر اساس دهکده هنرهای دستی اقوام ایرانی در شهرک ویلایی زیتون آماده ایجاد غرفه های نمایشگاهی دائمی است.
  • شهرک ویلایی زیتونمشارکت مالکین در طرح با آورده مالکیت و توافق با سازنده بصورت سهام قابل انتقال هر دانگ 50 متر با ایجاد ارزش افزوده در مدت پنج سال در راستای تولید اشتغال پایدار وترویج هنرهای ایرانی اسلامی با اقوام ایرانی با بافت سازه های اقوام در محله های شهرک زیتون4 ماه قبل

فعالیت‌ها

مشخصات من