غزالی یک موضوع جدید در انجمن با عنوان چه طوری میتونم کارت صنعتگری دریافت کنم؟ ایجاد نمود!

1397/12/26
ممنون میشم راهنمایی کنید

غزالی در انجمن به موضوع RE: پاسخ: راه اندازی سامانه 09629 پاسخ داد!

1397/12/26
میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی به لینک ثبت نام به app.ichto.ir مراجعه کنید.

غزالی در انجمن به موضوع RE: پاسخ: ارزشیابی کارکنان پاسخ داد!

1397/12/26
درضمن میتوایند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس eservices.ichto.ir مراجعه فرمایید.

غزالی در انجمن به موضوع RE: پاسخ: وضعیت موزه ها در روز های تعطیل پاسخ داد!

1397/12/26
تقویم کاری هر موزه در سایت مربوط به خودش موجود است.

غزالی یک موضوع جدید در انجمن با عنوان پیشنهادات در ارتباط با پیشبرد اهداف سازمان ایجاد نمود!

1397/12/26
در توجیه اهمیت نقش افراد در مقایسه با سرمایه و تکنولوژی ، که هر سه از عوامل عمده افزایش بهره وری هستند ، تقریباً همه صاحبنظران و مدیران سرشناس صنایع ج...

فعالیت‌ها

مشخصات من