جستجو

تغییر رویکرد در راستای توانمندسازی جوامع محلی

تغییر رویکرد در راستای توانمندسازی جوامع محلی
رئیس گروه دفتر امور مجامع و تشکلهای مردمنهاد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از تغییر رویکرد در راستای توانمندسازی جوامع محلی با کمک تشکل‎های مردم‎نهاد سطح کشور خبر داد.

حسن میرزایی در جریان برپایی مرحله آخر از سومین دوره آموزش توانمندسازی تشکل‎های مردم‎نهاد منطقه چهار کشور که به میزبانی اهواز برگزار شد اظهار داشت: «هنگامی که صحبت از سازمانهای مردمنهاد به میان می‎آید، به گروه‎های ویژه‎ کوچکی با اندیشهها، اهداف، ایدهها و دغدغههای بزرگ اشاره می‎کنیم.»

او در ادامه عنوان کرد: «در کنار خصوصیت غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی بودن تشکلهای مردمنهاد، این تشکل‎ها دو ویژگی عمده نیز دارند که عبارتند از ایجاد ظرفیتهای اجتماعی و مشارکتهای مردمی و این دو ویژگی به تشکیل بستهای منجر میشود که هر اجتماعی که به دنبال توسعه هست را در مسیر توسعه قرار می دهد.»

رئیس گروه دفتر امور مجامع و تشکلهای مردمنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: «اساساً هیچ جامعهای بدون آن که ارتباط دوطرفه با تشکل‏های مردم نهاد داشته باشد، نمی‌تواند ادعای توسعه یافتگی کند؛ بنابراین مدت زمان زیادی نیست که دنیا به این نتیجه رسیده که باید از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد بهره ببرد.»

وی با بیان این‎که تشکل‎های مردم‎نهاد در کشور ما موضوعی نوپا است افزود: «این نوپا بودن نباید ما راناامید کند و نیاز است تا تشکلهای مردمنهاد و دولت به یک درک و زبان متقابل و مشترک از یکدیگر برسند.»

میرزایی ادامه داد: «براساس تحقیقات صورتگرفته، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سازمان‎های پیشرو در بهرهگیری از سازمانهای مردمنهاد است؛ به گونه‎ای که هشت سال است که بنا بر ضرورت، دفتر امور مجامع و تشکلهای مردمنهاد در سازمان میراث فرهنگی ایجاد شده و طی این مدت برنامهریزیها، سیاست‎گذاریها و حمایتهایی از سازمانهای مردمنهاد صورت گرفته است.»

او عنوان کرد: «از سال 1395 بنا بر نیاز دوطرفه به این نتیجه رسیدیم که نیاز است تشکلهای مردمنهاد توانمند شوند و در این راستا آموزش را به عنوان قدم اول و گام کلیدی قرار دادیم.»

رئیس گروه دفتر امور مجامع و تشکلهای مردمنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: «از این رو، اولین دوره توانمندسازی تشکلهای مردمنهاد کشور را در سال 1395 پایهگذاری و کشور را براساس منطقهبندی وزارت کشور و باتوجه به همجواری، اقلیم و فرهنگ به پنج منطقه تقسیم کردیم و دورههای آموزشی عمومی و خصوصی را پس از استعلام از ادارات کل استانی آغاز کردیم.»

وی خاطرنشان کرد: «باتوجه به اینکه دوره نخست خروجی دلپذیری داشت از ما خواسته شد تا این دورهها را ادامه دهیم و ما نیز با تمام سختیهایی که در راه تأمین اعتبار وجود داشت دوره دوم را نیز برگزار کردیم و اینک به مرحله آخر از دوره سوم رسیدیم که در استان خوزستان برگزار شد.»

میرزایی با بیان این‎که طی این مدت صرفاً روی آموزش کار شده است اضافه کرد: «نیاز ما فراتر از اینها است و برای ادامه کار نیاز به جراحی جدیدی داریم که برهمین اساس، امسال درحال تغییر رویکردی در راستای توانمندسازی هستیم که همانا توانمندسازی جوامع محلی با کمک تشکلها و حمایت دولت و با نگاه آمایش سرزمینی است؛ به این معنی که قصد داریم با بهره‎گیری از قابلیتها و استعدادهای اقلیمی، محیطی و جمعیتی به سمت جوامع محلی برویم و دیگر قرار نیست به صورت منطقه‎ای دوره‎ آموزشی برگزار کنیم.»

او تأکید کرد: «بر همین اساس، هرکدام از استانهای کشور با تأمین اعتبار به صورت مستقل عمل خواهد کرد و ما از هریک از استان‎ها خواهیم خواست که دستکم سه ناحیه اولویت‎دار را که دارای قابلیت‎های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند را به همراه آمار به ما معرفی کنند و ما براساس آماری که از تشکلها داریم و براساس علاقهمندی آن‎ها، در وهله اول به تشکلهای درون استان و در وهله بعد به تشکلهای فعال در عرصه ملی مأموریت خواهیم داد تا وارد جوامع محلی شوند و قابلیت‎هایی چون صنایع دستی و گردشگری را احیا یا تقویت کنند که البته در کنار همه اینها از آموزش نیز غافل نخواهیم بود و آن را نیز ادامه خواهیم داد.»

مرحله آخر از سومین دوره آموزش توانمندسازی تشکل‎های مردم‎نهاد منطقه چهار کشور 22 و 23 خردادماه 98 به میزبانی استان خوزستان و هتل نیشکر اهواز برگزار شد.


امتیاز به خبر :
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت