شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف: 

 1. 1. سیاست‌گذاری و برنامه ریزی درخصوص فعالیت‌های مربوط به امور استان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در چارچوب سیاست‌های وزارتخانه
  2. انجام امور انتصاب مدیرکل استان‌های وزارتخانه و هدایت آن با هماهنگی معاون امور مجلس، حقوقی و استانها
  3. ساماندهی، برنامه ریزی و راه اندازی سامانه جامع بانک اطلاعاتی ادارات استان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سطح کشور
  4. برنامه ریزی و هدایت امور استان‌ها در حوزه‌های مختلف و تشکل‌های مردم نهاد 
  5. بسترسازی به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام فعالیت‌های ادارات کل استانی 
  6. نظارت بر عملکرد مدیران کل استان‌ها از طریق ساز و کارهای قانونی از جمله ارزیابی عملکرد فصلی و سالیانه
  7. ابلاغ قوانین، تصویب نامه، آئین نامه و اساسنامه‌های مصوب مرتبط با ادارات کل استان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد
  8. هماهنگی به منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب سازمان در واحدهای استانی و انعکاس مشکلات و پیشنهادات آن‌ها به معاونت‌های ذیربط وزارتخانه متبوع
  9. تهیه، تنظیم و ارائه گزارش از وضعیت و چگونگی پیشرفت امور مربوط به وظایف وزارتخانه در استان-ها به مقامات ذیربط
  10. ایجاد ارتباط مستمر بین واحدهای استانی به منظور انجام هماهنگی و تبادل تجربیات موفق برای پیشبرد اهداف وزارتخانه
  11. برنامه ریزی به منظور جمع آوری، تمرکز و طبقه‌بندی اطلاعات از ادارات کل استان‌ها
  12. فراهم آوردن زمینه مناسب برای جلب و جذب مشارکت‌های عمومی در رشد و توسعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
  13. سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر تقاضای سمن ها، تشکیل پرونده، طی مراحل قانونی مربوط 
  به بررسی صلاحیت‌های عمومی آن‌ها 
  14. برنامه ریزی وسیاست‌گذاری در جهت تخصصی نمودن فعالیت‌ها در راستای نظارت و بسترسازی 
  به منظور آموزش، توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد
  15. ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های تخصصی و نظارتی در راستای حمایت از تشکل‌های مردم نهاد
  16. بررسی و نظارت برگزارش‌های مالی و اجرایی تشکل‌های مردم نهاد و نظارت بر روش برگزاری مجامع عمومی آن‌ها
  17. رسیدگی به تخلفات تشکل‌های مردم نهاد و تهیه گزارش مستند از آن و ارسال به هیئت نظارت مرکزی برای رسیدگی و صدور رای
  18. سیاست‌گذاری و برنامه ریزی به منظور تشکیل اتاق‌های فکر و پیگیری مصوبات آن 
  19. ساماندهی امور مربوط به تشکل‌های مردم نهاد با همکاری سایر دستگاه‌ها و همچنین تهیه دستورالعمل‌های لازم و پیگیری در راستای قانونمند نمودن جایگاه تشکل‌های مردم نهاد
  20. آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از میراث فرهنگی با مشارکت مردم، تشکل‌های مردم نهاد، فعالان 
  و علاقمندان با بهره مندی از تلفیق دانش بومی و شیوه‌های نوین علمی و تجربیات جهانی
  21. شناسایی ظرفیت‌های جوامع بومی- محلی، تشکل‌های مردم نهاد، فعالان و علاقمندان میراث-فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
  22. برنامه ریزی و نظارت بر نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌ها ونشست‌های تخصصی و نمایشگاه‌های مربوط به دستاوردهای تشکل‌های مردم نهاد
  23. برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی و پیگیری امور قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به تشکل-های مردم نهاد 
  24. نظارت بر تدوین صورت جلسات مجامع عادی وفوق العاده
  25. تدوین و نظارت بر اجرای آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به تشکل‌های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

 

منابع وسایت های مرتبط با حوزه اداره کل:

آئین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب سال 1395

نادر زینالی

مدیرکل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد
شماره تماس : 88360468
شماره نمابر: 88360468

تماس با ما

شماره تماس: 88360468
شماره نمابر: 88360468
آدرس ایمیل:
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت