شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف     

 • سیاست گذاری و برنامه ریزی درخصوص فعالیت­های مربوط به مجلس شورای اسلامی و امور استانها در چارچوب سیاست­های وزارتخانه
 • برنامه ريزي و هدايت امور حقوقي وزارتخانه و هماهنگي با مراجع حقوقي و قضايي
 •  انجام امور انتصابات مدیران کل استانهای وزارتخانه و هدايت آن با هماهنگي وزیر
 •  برنامه ريزي و اهتمام در جهت برگزاري جلسات و تبادل نظر با نمايندگان مجلس به منظور تسهيل اجراي برنامه ها و طرح هاي وزارتخانه
 • هماهنگي و ايجاد ارتباط با كميسيون ها و فراکسیون های تخصصي مجلس شورای اسلامی و نمايندگان در جهت جلب حمايتهاي لازم براي بهبود امور ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي و هنرهاي سنتي و توجيه نقطه نظرات وزارتخانه پيرامون طرح ها و لوايح و فعاليت هاي وزارتخانه
 • پیگیری و اهتمام جهت دفاع از لایحه بودجه سالیانه کل کشور( بخشهای مرتبط با وزارتخانه) در کمیسیون فرهنگی، تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی
 •  هماهنگي و تعامل با معاونت های امور مجلس ریاست جمهوری در جهت پیشبرد اهداف وزارتخانه و ارائه گزارش عملکرد فصلی و سالیانه
 • برنامه ريزي و هدايت امور استان ها در حوزه هاي مختلف حقوقي، امور مجلس و ارتباط با نمايندگان مجلس و ادارات كل استاني
 • بسترسازي به منظور ساماندهي و ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام فعاليتهاي واحدهاي استاني
 •  تهيه خط مشي و برنامه ساليانه در حوزه حقوقي با توجه به سياست هاي ابلاغي ریاست جمهوری
 • نظارت بر عملکرد مدیران کل استان­ها از طریق سازوکارهای قانونی از جمله ارزیابی عملکرد فصلی و سالیانه
 • نظارت بر تهيه پيش نويس لوايح قانوني و تصويب نامه ها و آئين نامه ها و اساسنامه هاي مورد نياز و پيگيري تا حصول نتيجه
 •  اقدامات قانوني درمورد اخطاريه هاي محاكم قضايي و تهيه لوايح دفاعيه
 • ابلاغ قوانين و تصويب نامه ها و آئين نامه ها و اساسنامه هاي مصوب
 • اظهارنظر مشورتي و ارائه طريق قانوني به واحدهاي تابعه وزارتخانه در موارد حقوقي و قضايي
 •  نظارت بر انجام امور ثبتي و پيگيري و تعقيب دعاوي در مراجع قضايي
 •  نظارت بر تهيه و تنظيم قراردادهاي لازم يا اظهارنظر در پيش نويس قراردادهاي منعقده في مابين وزارتخانه با افراد حقيقي و حقوقي از لحاظ رعايت دعاوي در مراجع قضايي
 • برنامه ريزي به منظور ايجاد ارتباط مناسب متقابل بين نمايندگان مجلس و مسئولين وزارتخانه
 •  برنامه ريزي به منظور ارتباط با مسئولين واحدهاي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي به منظور انعكاس خط مشي و سياست هاي كلان وزارتخانه
 • برنامه ريزي به منظور جمع آوري و تمركز و طبقه بندي اطلاعات كلي از ادارات کل استانها
 • فراهم آوردن زمينه مناسب براي جلب و جذب مشاركت هاي عمومي در رشد و توسعه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  
 • ایجاد هماهنگی با دستگاه­های تخصصی و نظارتی در راستای حمایت از سمن­ها
 • بررسی و نظارت بر گزارش­های مالی و اجرایی موردی و سالانه سمن­ها و مجامع عمومی و فوق­ العاده
 • نظارت بر رسیدگی به درخواست­های تطبیق سمن­ها طبق ماده 30 آیین­نامه اجرایی سازمان­های غیردولتی.
 • نظارت در برنامه­ریزی، سیاست­گذاری و بسترسازی به منظور آموزش، توانمندسازی و حمایت از سازمان­های مردم­ نهاد

معاونت در یک نگاه

در اواخر سال 1385 به منظور گذار از برنامه‌ها و ماموریت‌های تعریف شده وزارتی بررسی ارتقای سطح اثر بخشی و کارآیی فعالیت‌ها و برنامه‌های عملیاتی در حوزه‌های مختلف وزارتخانه، تصمیم بر تفکیک فعالیت‌های مربوط حوزه خدمات گردشگری و سرمایه گذاری در این بخش گرفته شد. در این راستا وزارتخانه با ایجاد معاونتی تحت عنوان «معاونت سرمایه‌گذاری و طرح‌ها» اقدامات و عملیات مربوط به بسترسازی‌های لازم به جهت ایجاد تاسیسات گردشگری، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و پرداخت تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران (ریالی/ارزی) و تدوین برنامه‌ها و طرح‌های توسعه زیر ساخت‌های حوزه‌های مختلف گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی را در این معاونت تجمیع و سایر فعالیت‌ها در بخش گردشگری به معاونت دیگری تحت عنوان معاونت امور گردشگری محول شد که به امور خدمات گردشگری و استانداردسازی بهره‌داری از تاسیسات و خدمات در این بخش می‌پردازد.

تغییرات ساختار تشکیلاتی معاونت از تاسیس تاکنون به شرح ذیل می‌باشد:

·         دفتر مناطق نمونه گردشگری و دفتر طرح‌های توسعه و تسهیلات (1386)

·         دفتر مناطق نمونه گردشگری، دفتر طرح‌های توسعه و تسهیلات و دفتر جذب منابع و کارآفرینی (1387)

·         ادغام گروه جذب منابع در دفتر تسهیلات و گروه کارآفرینی با دفتر مناطق نمونه گردشگری (1389)

·         دفتر مناطق نمونه گردشگری، دفتر طرح‌های توسعه و تسهیلات و دفتر برنامه و بودجه (1390)

·         دفتر مناطق نمونه گردشگری، دفتر طرح‌های توسعه و تسهیلات، دفتر برنامه و بودجه و دفتر فنی و نظارت بر پروژه‌ها (1391)

·         دفتر مناطق نمونه گردشگری، دفتر طرح‌های توسعه و تسهیلات و دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد (1391)

 

 

تغييرات مديريتی معاونت از تأسيس تاکنون به شرح ریز است:

 • جناب آقای سيد حسن موسوی (1385)، با عنوان معاونت سرمايه گذاری و طرح ها
 • جناب آقای حسين فاضلی (آبان ماه 1387)
 • جناب آقای سيد فرهاد سجادی (تيرماه 1390)، تغيير عنوان معاونت به برنامه ريزی و توسعه سرمايه گذاری
 • جناب آقای سيد حسن قدمگاهی به عنوان سرپرست (بهمن ماه 1390)
 • جناب آقای امير امينی (تير ماه 1391)، تغيير عنوان معاونت به معاونت سرمايه گذاری و تامين منابع
 • جناب آقای بهروز ندايی به عنوان سرپرست (فروردين ماه 1392)
 • جناب آقای مجيد ابوالفتحی (خرداد ماه 1392)
 • جناب آقای اميد حاجتی به عنوان سرپرست (شهريور ماه 1392)
 • جناب آقای سعيد شيرکوند (مهر ماه 1392)، تغيير عنوان معاونت به معاونت برنامه ريزی و سرمايه گذاری
 • جناب آقای سعید اوحدی به عنوان سرپرست
 • جناب آقای محمد محب خدایی به عنوان سرپرست
 • جناب آقای حسین اربابی معاون سرمايه گذاری و برنامه ریزی (شهریورماه 97)
 •  
 • راهبردها و اهداف
 • مهمترين رويکرد وزارتخانه، جذب سرمايه گذاری داخلی و خارجی در بخش گردشگری، توسعه زير ساخت های گردشگری، بر اصلاح قوانين و مقررات موجود و توسعه حمايت ها و مشوق های قانونی، اعطای تسهيلات يارانه دار، تدوين ضوابط و مقررات مربوط به بخش، تدوين برنامه های توسعه ای، تسهيل فرآيند سرمايه گذاری در حوزه های صنايع دستی، گردشگری و ميراث فرهنگی، ايجاد مناطق نمونه گردشگری، سازماندهی و حمايت از تشکل های مردم نهاد و امور مجامع، حضور در همايش ها و نمايشگاه های بين المللی فرصت های سرمايه گذاری، برگزاری نمايشگاه های معرفی فرصت های سرمايه گذاری و... است.

 •  

 • دفاتر زیرمجموعه:

 • دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم‌نهاد
 • دفتر حقوقی و استان‌ها
 • دفتر امور مجلس و هماهنگی استان‌ها
 •  

جواد واحدی

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ها وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
شماره تماس : ۸۸۳۶۵۰۹۰
شماره نمابر: ۸۸۵۷۹۶۲۵

تماس با معاونت

شهرک غرب، خیابان دادمان، ابتدای خیابان فخاری مقدم، نبش گلبرگ یکم غربی، پلاک ۱
شماره تماس: ۸۸۳۶۵۰۹۰ و ۸۸۵۷۹۶۲۵
شماره نمابر: 66044207-021
آدرس ایمیل:

تماس با دفاتر زیرمجموعه 

مدیرکل دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم‌‌نهاد: حسین اله بداشتی

 شماره تماس: 61063113
 شماره نمابر: 61063628

سرپرست دفتر امور مجلس و هماهنگی استان‌ها: محمد عظیمی‌پناه

 شماره تماس: 61063119
 شماره نمابر: 61065714

مدیرکل حقوقی و املاک: ابراهیم شقاقی

 شماره تماس: 88363537
 شماره نمابر: 88363537

 

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت