شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف

 • تعیین خط مشی و تدوین برنامه‌های اجرایی در امور اداری، حقوقی، رفاهی، مالی، پشتیبانی، مدیریتی و سایر زمینه‌های مربوط در چارچوب سیاست‌ها و خط مشی‌های كلی وزارتخانه
 • برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه وزارتخانه با همکاری و مشارکت واحدهای ذیربط
 • نظارت بر توزیع و تخصیص بودجه بین واحدهای مختلف و نظارت بر اجرای آنها
 • بررسی، مطالعه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی مدیریت منابع انسانی
 • برنامه‌ریزی، تامین و توسعه منابع مالی مورد نیاز از محل‌های مختلف
 • برنامه‌ریزی به منظور طراحی نظام ارزشیابی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان در جهت بهبود مستمر برنامه‌های آموزشی
 • ساماندهی و هماهنگی نظام‌های اطلاعاتی و نظارت بر نحوه تشکیل، استقرار، طبقه‌بندی و نگهداری آمار محصولات حوزه‌های مختلف
 • برنامه‌ریزی به منظور جذب منابع لازم جهت ارتقا کیفیت و کمیت امور رفاهی کارکنان
 • پیش‌بینی راه‌های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت‌های فوق‌برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی كاركنان
 • نظارت بر حسن جریان اداری و مالی وزارتخانه به منظور انجام صحیح و سریع وظایف و فعالیت‌ها در ستاد و مراکز استان‌ها
 • برنامه‌ریزی به منظور تعیین نیازهای آموزشی كاركنان وزارتخانه و نظارت بر تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های لازم در این زمینه
 • بررسی و برنامه‌ریزی در خصوص نحوه تامین نیروی انسانی متخصص و كارآزموده
 • نظارت بر تنظیم و پیشنهاد بودجه وزارتخانه و پیگیری سیر مراحل تصویب آن
 • نظارت و مراقبت بر كلیه امور مالی به منظور حفظ و رعایت مقررات مربوط
 •  

  دفاتر زیرمجموعه:

 • دفتر فناوری و اطلاعات و ارتباطات و امنیت فضای مجازی
 • اداره‌کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری
 • اداره‌کل پشتیبانی و رفاه
 • ذیحسابی و امور مالی و درآمد
 • دفتر تسهیلات و کارآفرینی
 • دفتر برنامه‌ریزی و بودجه

علی طلوعی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
شماره تماس : 66035153
شماره نمابر: 66035153

تماس با معاونت توسعه مدیریت و منابع

شماره تماس:660335153
شماره نمابر: 66035153

تماس با دفاتر زیرمجموعه 

مدیرکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری: سیدامیر سیدمومنی

 شماره تماس: 66027301، 66027350

نمابر: 66027301

مدیرکل پشتیبانی و رفاه: علیرضا مسافر

 شماره تماس: 66084580

نمابر: 61063724

ذیحساب و مدیرکل مالی: علی‌اکبر اسماعیل‌آبادی

شماره تماس: 66059018  

 نمابر: 66063176

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه: حسین رازقی

شماره تماس: 61060158

 نمابر: 61063268

مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی: بهروز ندایی

شماره تماس: 66065709

 نمابر: 61063602
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت