شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف

 • برنامه‌ریزی و تعیین اولویت برنامه‌ها به منظور تحقق اهداف كمی و كیفی وزارتخانه در چارچوب استراتژی‌ها و برنامه‌های كلان وزارتخانه جهت بودجه‌ریزی متناسب با آنها
 • مطالعه، بررسی، برآورد اعتبارات و نیازها، برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های کوتاه، میان و بلند مدت و توزیع مناسب آن و نیز تعیین منابع مالی و اهتمام جهت افزایش آن
 • بررسی، تهیه و تنظیم بودجه و تبصره‌های مرتبط با وزارتخانه و پیش‌بینی درآمدها در قالب اهداف، برنامه‌ها، ضوابط و موازین تعیین شده و دفاع از آن در مراجع ذیربط
 • مبادله موافقت نامه‌های اصلی و متفرقه دستگاه، پیگیری تخصیص اعتبارات و وجوه به صورت ادواری و اعلام آن به واحدهای ذیربط
 • تعیین و اعلام اعتبارات کمکی به منظور تقویت فعالیت‌ها در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی استان‌ها بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده و عملکردهای مالی و عملیاتی
 • اختصاص اعتبار طرح‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌ها بر اساس مقررات تعیین شده و نگهداری حساب اعتبارات
 • نظارت بر عملکرد و ارزیابی بودجه در انطباق با برنامه‌های تعیین شده و ارایه گزارش‌ها
 • پیشنهاد اصلاح یا ترمیم بودجه وزارتخانه در صورت لزوم
 • جمع‌آوری اطلاعات و سوابق مربوط در زمینه طرح‌ها و برنامه‌های مصوب در دست اقدام به منظور نظارت و ارزیابی از اجرای برنامه‌های مصوب در تطبیق با بودجه‌های تخصیص یافته
 • برنامه‌ریزی در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • برنامه‌ریزی در راستای برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه فعالیت‌های وزارتخانه
 • تعیین استراتژی‌ها (راهبردهای) كلان وزارتخانه در ابعاد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همكاری كلیه واحدها و در راستای رهنمودهای وزیر
 • برنامه‌ریزی برای گردآوری، طبقه بندی، بررسی و بهره‌برداری از مصوبات، طرح‌ها و سیاست‌های توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • برنامه‌ریزی و تهیه و تدوین سیاست‌ها، خط مشی‌ها و جهت‌گیری‌های كلی با همکاری حوزه‌های ذیربط
 • مطالعه و بررسی طرح‌ها و پیشنهادات واحدها و تلفیق آنها جهت ارایه به وزیر
 • برنامه‌ریزی و ارایه طرح‌ها و پروژه‌های مناسب کاربردی در زمینه‌های مختلف میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری حوزه‌های ذیربط به منظور تعامل موثر ملی و جهانی
 • ارایه طرح‌ها و راهکارهای جدید در زمینه فعالیت‌های مختلف وزارتخانه
 • برنامه‌ریزی به منظور ایجاد و استقرار نظام آماری روزآمد در وزارتخانه
 • گردآوری آمار و اطلاعات لازم در حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • مطالعه، بررسی، طبقه‌بندی آمار و اطلاعات و استخراج اطلاعات مورد نیاز
 • تحلیل آمار و اطلاعات حسب نیازهای واحدهای مختلف وزارتخانه
 • ارایه گزارش‌های آماری و نتایج حاصل از تحلیل‌های انجام شده به مراکز و مجامع ذیربط
 • بررسی، مطالعه و حصول اطلاع از نظام‌های جدید مدیریت آمار و فناوری‌های مدرن اطلاع‌رسانی
 • تعامل با مراکز، مجامع و سازمان‌های علمی و تبادل اطلاعات آماری طبق برنامه تعیین شده
 • استخراج و ارایه گزارش‌ها، نمودارها و شاخص‌های آماری مورد نیاز
 • گزارش‌گیری از سیستم‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی بهنگام از طریق شبكه‌ها و سیستم‌های مربوط
 • برنامه‌ریزی و مدیریت استخراج، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری
 • برنامه‌ریزی و ایجاد پایگاه‌های اطلاعات آماری و شبکه اطلاع‌رسانی آماری
 • بررسی و ایجاد تمهیدات لازم برای تسهیل اطلاع‌رسانی و انتشار آمار و اطلاعات
 • بررسی و اقدام در خصوص توسعه نظام‌های آماری و اطلاعات وزارتخانه
 • اقدام برای بهنگام‌سازی آمار و اطلاعات
 • ایجاد پایگاه اطلاعات آماری وزارتخانه در مركز و استان‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم با مركز آمار ایران برای اتصال آن به پایگاه اطلاعات آماری بخشی و شبكه اطلاع‌رسانی كشور
 • تدوین نظام جامع آماری وزارتخانه منطبق با استانداردهای جهانی و استقرار نظام آماری ثبتی به منظور تولید آمار عمومی و نیازهای آماری بخش میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی با همكاری و هماهنگی مركز آمار ایران
 •  

حسین رازقی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه
شماره تماس : 61063158
شماره نمابر: 61063268
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت