شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف

تهیه طرح‌های لازم برای توسعه و گسترش خدمات فنی، بهبود سیستم‌ها، توسعه شبکه‌ها و بهنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی

مطالعه، طراحی و استقرار طرح جامع اطلاع‌رسانی متناسب با نیازهای واحدهای مختلف وزارتخانه

توسعه فناوری‌های اداری نوین و طراحی اجرای برنامه‌های تحقق دولت الکترونیک

برنامه‌ریزی به منظور تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت افزاری و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور اجرای موثر آن

تهیه و تدوین برنامه جامع نیروی انسانی از جمله بهسازی ترکیب نیروی انسانی، جذب و نگهداری نیروی انسانی، ارتقاء مهارت و کارآیی و نیز تهیه آمارهای مورد نیاز به صورت موردی و ادواری

بررسی و مطالعه مستمر ساختار تشکیلاتی اعم از نمودارها، تشکیلات تفصیلی و تدوین شرح وظایف در انطباق با امور محوله

مطالعه، بررسی و اظهار نظر در خصوص نظام‌های استخدام، طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل و نظایر آن

راه‌اندازی، نظارت و پشتیبانی سیستم‌های مکانیزه و شبکه‌های اطلاع‌رسانی مورد نیاز بررسی و اقدام برای استفاده بهینه از فناوری‌های نوین و بهبود سیستم‌های آمار و اطلاعات

بهره‌گیری از تجهیزات سخت‌افزاری و امکانات نرم‌افزاری

احصاء فرم‌های تکمیل شده و مستندات آن‌ها و ارائه به شورا یا کمیسیون‌های تحول اداری وزارتخانه

بررسی برگه‌های تکمیل شده و تطبیق آن‌ها با عملکرد واقعی جهت ارائه به شورای تحول اداری

مهندسی مجدد فرآیندها، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها و روش‌های انجام کار وزارتخانه و مستندسازی آن‌ها

تدوین و اجرای برنامه‌های لازم جهت ارتقاء سطح رضایت مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

تدوین نظام نامه پیشنهادات به منظور بهره‌گیری از دانش و تجربیات کارکنان در مراحل تصمیم‌سازی و تصمیم گیری

طراحی برنامه جامع نوسازی و تحول اداری وزارتخانه در چارچوب ضوابط، مقررات و برنامه‌های مصوب با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد

بررسی و مطالعه برنامه‌ها، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه واحدهای تابعه و وابسته و پیگیری و هدایت برنامه‌های تحول اداری آن‌ها در این حوزه جهت ارائه گزارشات ادواری به وزیر

بررسی و برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در واگذاری وظایف و اختیارات به واحدهای استانی وزارتخانه با حفظ جایگاه نظارتی حوزه مرکزی

نظارت بر روش‌های انجام کار واحدهای وزارتخانه به منظور حذف تشریفات و مراحل زائد فعالیت‌ها و ایجاد سرعت و صحت بیشتر در جریان امور با تاکید بر بهره‌گیری از روش‌ها و تکنولوژی‌های نوین

مطالعه و استقرار نظام‌های نوین مدیریت و فرهنگ‌سازی برای تحقق تحول اداری در سطح وزارتخانه و واحدهای استانی

مطالعه و بررسی زمینه‌های توسعه مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدی دولت در اجرای ضوابط مربوط

برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح‌های نظام اداری خودکار (اتوماسیون اداری)

نظارت بر حسن اجرای فرآیندها و روش‌های ابلاغی و بررسی میزان اثربخشی آن‌ها

ایفای وظایف دبیرخانه شورای تحول اداری و کمیسیون‌های مربوطه در ارائه و تنظیم صورتجلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و بایگانی اسناد مربوط و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها

طراحی تشکیلات و بهبود ساختارهای وزارتی

بررسی و مطالعه مستمر ساختار تشکیلاتی اعم از نمودارها، تشکیلات تفصیلی و تدوین شرح وظایف در انطباق با امور محوله

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات استخدامی و طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل

بررسی و تهیه و تنظیم نمودار وزارتی، اهداف، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار وزارتخانه ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و ارایه پیشنهادهای لازم و مراقبت در حسن اجرای تشکیلات مصوب

بررسی و اعلام نظر در خصوص نحوه اجرای قوانین، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها از بعد تشکیلاتی

فرآیندهای احصا شده وزارتخانه

 

عنوان

واحد

فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

فرآیند تهیه نرم‌افزار

فناوری اطلاعات

فرآیند نصب نرم‌افزار

فناوری اطلاعات

فرآیند توسعه نرم‌افزار

فناوری اطلاعات

فرآیند نظارت بر تجهیزات فناوری وزارتخانه

فناوری اطلاعات

فرآیند آموزش نرم‌افزار

فناوری اطلاعات

فرآیند تدوین اهداف كمی و تهیه شناسنامه فرایند

فناوری اطلاعات

محمدباقر دشتگرد

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت فضای مجازی
شماره تماس : 61063135
شماره نمابر: 61063195
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت