شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف

1ـ نظارت و مدیریت مناقصات، مزایده و قراردادها

2ـ نظارت بر تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و وسایل نقلیه مورد نیاز واحدها

3ـ بستر سازی و آماده نمودن امکانات مورد نیاز جهت برگزاری همایش ها، اعیاد و ...

4ـ برنامه ریزی تامین فضا، تجهیزات، امکانات، وسایل اداری و رفاهی مورد نیاز مدیریت خدمات پشتیبانی

5ـ مدیریت بر انجام امور تشریفات، ایاب و ذهاب، پذیرایی و محل تشکیل جلسات با هماهنگی مدیریت روابط عمومی وزارتخانه جهت میهمانان

6ـ نظارت بر اعتبارات و نحوه هزینه کرد اعتبار دریافتی حوزه مدیریت پشتیبانی در راستای اهداف وزارتخانه و مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی

7ـ مدیریت در جهت توسعه مهارت و توانایی های انجام کار کارکنان تحت سرپرستی

8ـ پیش بینی احتیاجات ستاد وزارتخانه شامل وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین برآورد هزینه آنها

9ـ پیش بینی و برآورد نیازهای تدارکاتی وزارتخانه برای دریافت و توزیع اعتبارات تخصیص یافته

10ـ نظارت بر فعالیت، سوخت و هزینه های کلیه خودروهای دولتی و بخش خصوصی موجود در سطح واحدهای ستادی و تابعه وزارتخانه

11ـ بررسی و نظارت بر نحوه نگهداری کالاها و اموال در انبار و رعایت سیستم محافظت و ایمنی انبارها

12ـ شرکت در جلسات و کمیته های حوزه مدیریت پشتیبانی و تهیه و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق

13ـ شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبردی آن با هماهنگی مقام مافوق

14ـ بررسی و شناخت نارسایی ها و مشکلات حوزه مدیریت و اهتمام در جهت رفع آنها

15ـ انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مافوق

علیرضا مسافر

مدیرکل پشتیبانی و رفاه
شماره تماس : 66084580-1
شماره نمابر: 66084580-1

تماس با ما

شماره تماس: 66084580-1
شماره نمابر: 66084580-1
آدرس ایمیل:
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت