شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف:

1. تمشیت امور مدیریتی و هماهنگی ارتباطات لازم بین رئيس سازمان با واحدهای تابعه و وابسته به طرق مقتضی.
 
2.  تهيه و تنظيم برنامه هاي روزانه، هفتگي، ماهانه و تنظيم دقيق وقت ملاقات ها، ديدارها، مذاكرات، نشست ها و سخنراني هاي رئيس سازمان و پيگيري جهت تحقق به موقع آن.

3.  اعلام و ابلاغ دستورات رئيس به واحدهاي تحت پوشش سازمان و پيگيري امور ارجاعي تا حصول نتيجه نهايي.

4.  طبقه بندي، كنترل، بازبيني و ارجاع نامه هاي واصله به عنوان رئيس سازمان و خلاصه نمودن گزارش ها، صورتجلسه ها، مقالات و ديگر موارد لازم جهت استحضار مقام رياست.

5. هماهنگي و تنظيم برنامه هاي بازديد مقام رئيس سازمان در مراسم ، همايشها، انجام مصاحبه و همچنين سفرهاي داخلي ، خارجي ، تهيه مقدمات با همكاري واحدهاي ذي ربط ،تنظيم گزارشهاي لازم ، ابلاغ مصوبات مربوط به واحدها و پيگيري تا حصول نتيجه.

6. تنظیم برنامه های دیدار و ملاقاتهای داخلی و خارجی رياست سازمان با هماهنگی قبلی.

7. هماهنگی و انجام امور تشریفات مربوط به مسافرتها،تهیه مقدمات حضور در نشست ها و کنفرانس های رئيس سازمان اعم از داخلي و خارجي.

8. نظارت بر انجام مکاتبات،ترجمه و مراسلات حوزه رياست و تنظیم برنامه ها و مواردی که نیاز به اطلاع، اظهار نظر و امضاء رياست سازمان دارد.

9.  تنظیم دستور جلسه و صورتجلسه و ابلاغ تصمیم و مصوبات نشست ها به مراجع و واحدهای ذیربط، گردآوری منابع و اطلاعات لازم نظیر گزارشها، صورتجلسه ها و مستندات مورد نیاز رئيس سازمان و ارجاع دستورهاي رئيس سازمان در زمینه تهیه گزارش تحقیقی و تخصصی به مراجع و واحدهای ذیربط.

10. پیگیری اجرای مصوبات و تصمیم هاي ابلاغ شده از سوی رئيس سازمان، تهيه گزارش از روند اجرا جهت اتخاذ تصميم مقتضي.

11. همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در جهت ارزشیابی اسناد و مدارک سازمان و نظارت بر تهیه فهرست و جداول مربوط به اسناد قابل امحاء و ارسال آنها جهت بررسی و تصویب سازمان مذکور.

12. نظارت بر بایگانی پرونده ها، اسناد و سوابق و به روز نگه داشتن آنها.

13. تمشيت امور مربوط به مشاوران رييس سازمان 

14. برگزاري نشست ها و انجام امور مربوط به دبيرخانه شوراي معاونان.

15. بررسي دستور جلسات كميسيون هاي دولت و جمع آوري مدارك، مستندات و سوابق مربوط يا ارجاع به مسئولان ذيربط جهت اعلام نظر، پي گيري براي دريافت نظر آنها به منظور ارائه به رئيس سازمان قبل از تشكيل نشست ها يا انعكاس به كميسيون ها.

16. انجام هماهنگي هاي لازم با نهاد رياست جمهوري در مورد شبكه پيام دولت به عنوان نقطه اصلي تماس سازمان با شبكه مذكور و برقراري ارتباط مستمر جهت اخذ و ارسال مكاتبات.

17.تهيه، تنظيم و ابلاغ كليه احكام مربوط به انتصابها.

18. معرفي نمايندگان رئيس سازمان براي شركت در كميسيون ها، مجامع، شوراها، جشنواره ها، نمايشگاه هاي داخلي و خارجي حسب مورد.

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت