شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
2-1-مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی
 • رییس مرکز
 • معاون
 • معاون
 • مسئول دفتر
 • متصدی امور دفتری و بایگانی
1-2-1-اداره روابط عمومی
 • رییس اداره
 • کارشناس روابط عمومی
 • کارشناس روابط عمومی
 • کارشناس روابط عمومی
2-2-1-اداره افکارسنجی و اطلاع‌رسانی
 • رییس اداره
 • کارشناس مسئول افکارسنجی
 • کارشناس افکارسنجی
 • کارشناس اطلاع‌رسانی
3-2-1-اداره امور فرهنگی و نظارت بر نمایشگاه‌ها
 • رییس اداره
 • کارشناس برنامه‌ریزی امور فرهنگی
 • کارشناس برنامه‌ریزی امور فرهنگی
 • کارشناس برنامه‌ریزی امور فرهنگی
 • کارشناس برنامه‌ریزی امور فرهنگی
 • کارشناس برنامه‌ریزی امور فرهنگی
 • کارشناس رویدادهای فرهنگی
 • کارشناس رویدادهای فرهنگی
4-2-1-اداره آرشیو
 • رییس اداره
 • کارشناس نظارت نمایشگاه‌ها
 • کارشناس نظارت نمایشگاه‌ها
 • کارشناس نظارت نمایشگاه‌ها
 • کارشناس برنامه‌ریزی امور نمایشگاه‌ها
 
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت