شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

دفتر امور زنان و خانواده

خانواده به‌عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی در تربیت، رشد و شکوفایی انسان، در فرهنگ ایرانی‌‌‌اسلامی از جایگاه ممتازی برخوردار است و زن اصلی‌ترین عنصر این نهاد اجتماعی است که توجه به نیازها، توانایی‌ها و نگاه ویژه به این بخش از جمعیت کشور، تأثیر ژرفی در ارتقای سطح رضایت آنان و رسیدن به‌هدف والای تربیت آیندگان این مرز و بوم خواهد داشت که بی‌تردید با تدبیر و تعامل و ارتباط مستمر با معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، هماهنگی با معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس وزارتخانه و بهره‌گیری از توان کارشناسان، صاحب‌نظران و همکاری همه مدیران کارکنان وزارتخانه، این مهم میسر خواهد شد.

 

شرح وظایف دفتر امور زنان و خانواده:

 • هدایت، راهبری و هماهنگ سازی امور بانوان و خانواده به منظور ایجاد زمینه رشد و تامین همه جانبه حقوق مادی و معنوی زنان و تحکیم خانواده .
 • سازماندهی و ساماندهی امور زنان و خانواده در راستای سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.
 • مطالعه و تحقیق در خصوص مسایل و مشکلات مرتبط به امور خانواده و بانوان در ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و جهت دهی آنان به سوی سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران با رویکرد بومی و ارایه پیشنهاد های لازم از طریق استفاده از پژوهش ها و نظرات نخبگان .
 • مطالعه و شناخت امکانات و تسهیلات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و برنامه ریزی در جهت بهره برداری بهینه از امکانات مذکور برای تقویت جایگاه بانوان و خانواده.
 • تعیین راهبردها و شاخص های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان و خانواده به منظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای بهبود و ارتقای سطح کیفیت مناسبات خانواده .
 • بررسی و شناسایی موانع و مشکلات اجرای قوانین و مقررات مربوط به زنان و خانواده به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی زنان و تحکیم خانواده .
 • مطالعه، بررسی و برنامه ریزی نحوه آموزش و ایجاد زمینه مساعد جهت افزایش سطح آگاهی و دانش عمومی خانواده ها و بانوان با توجه به خصوصیات فرهنگی و اجتماعی اقتصادی حاکم بر مناطق .
 • حمایت و سازماندهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان و پشتیبانی از سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده به عنوان ساز و کار توسعه و ارتقای مشارکت زنان در عرصه های مختلف .
 • مدیریت تعامل با واحدهای دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای ذیربط در امور بانوان به منظور تبادل نظر، آگاهی از طرح ها و برنامه های سایر دستگاه ها و هماهنگی جهت پیشبرد امور زنان و خانواده و طریق کارگروه تخصصی زنان و خانواده .
 • تلاش در جهت تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امورخانواده و زنان با همکاری واحد های دستگاه های ذیربط با تاکید بر اهمیت پیگیری مصوبات کارگروه تخصصی زنان، و خانواده در شورای برنامه ریزی و توسعه کشور.
 • شناسایی مسایل و مشکلات اجرای برنامه های اجتماعی و رفاهی خانواده ها و بانوان و پیگیری از طریق مسئولین ذیربط تا رفع مشکلات .
 • نظارت و پیگیری فعالیت کانون های فرهنگی اجتماعی خانواده و بانوان به منظور توسعه مشارکت زنان در عرصه های مختلف.

زینب اختری

مشاور امور زنان و خانواده
شماره تماس :
شماره نمابر:
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت