جستجو

 

 

شرح وظایف:

- فراهم کردن شرایط لازم برای توسعه روابط و همكاری‌های متقابل با سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی ذیربط كشورها و برنامه‌ریزی مبادله هیات‌های رسمی بین دو كشور

- مطالعه و بررسی اسناد مربوط به اجلاس‌ها، كنفرانس‌ها و رویدادهای بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با فعالیت‌های وزارتخانه و انعكاس آنها به حوزه‌های ذیربط برای اقدام لازم

- برنامه‌ریزی، انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم جهت شركت در مجامع و گردهمایی‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و ارائه گزارش‌ در این زمینه

- شناسایی و برقراری روابط با سازمان‌های بین‌المللی تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی و فراهم كردن زمینه‌های لازم جهت برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات و اسناد

- تهیه و تدوین برنامه‌ها و فعالیت‌های برون مرزی كوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت وزارتخانه در عرصه‌های بین‌المللی

- شناسایی طرح‌هایی كه می‌توانند موضوع همكاری بین‌المللی قرار گیرند و معرفی آنها به واحدهای ذیربط وزارتخانه جهت انجام اقدام لازم

- انجام اقدامات لازم به منظور تقویت حضور فعال و همه جانبه كشور در سازمان‌های تخصصی بین‌المللی در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مانند یونسكو، ایكوموس، ایكروم، سازمان جهانی جهانگردی، سازمان جهانی کار و سایر سازمان‌های ذیربط

- فراهم کردن شرایط لازم برای ارتباط و تبدیل پایگاه‌های میراث فرهنگی و گردشگری به پایگاه‌های بین‌المللی

- زمینه‌سازی و پشتیبانی برای حضور موثر واحدهای ذیربط وزارتخانه در منطقه و جهان

- فعال كردن انجمن‌های دوستی ایران و كشورهای خارجی برای انعكاس فرهنگ و تمدن ایران به جوامع خارجی و مشاركت در فعالیت‌های وزارتخانه

- جلب همكاری ایرانیان خارج از كشور و برنامه‌ریزی برای مشاركت فعالانه آنها در فعالیت‌های وزارتخانه

- انجام اقدامات لازم برای ایجاد تسهیلات لازم جهت ورود جهانگردان

- بررسی، اعلام نظر و فراهم كردن زمینه‌های لازم و حمایت برای عضویت سازمان‌ها و موسسات غیردولتی كشور در سازمان‌های بین‌المللی ذیربط

- بررسی ایجاد دفاتر نمایندگی وزارتخانه در خارج از كشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط جهت معرفی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های داخل و برقراری ارتباط متقابل با طرف‌های ذیربط خارجی با همكاری سایر حوزه و ارگان‌های مربوط

- هماهنگی با سایر واحدهای وزارتخانه جهت ارائه خدمات به حوزه‌های مختلف وزارتخانه در ارتباط با فعالیت‌های بین‌المللی

- بررسی و برنامه‌ریزی برای عضویت وزارتخانه در مجامع و ارگان‌های تخصصی بین‌المللی، انجام اقدامات و پیگیری‌های لازم جهت تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، هماهنگی برای پرداخت به موقع حق عضویت‌ها از سوی بخش‌های مرتبط وزارتخانه، نظارت بر عضویت موسسات وابسته به وزارتخانه در مجامع مزبور

- فراهم کردن شرایط لازم برای معرفی صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در سطح بین‌المللی و ایجاد ارتباط میان هنرمندان و اساتید این رشته‌ها با مراکز آموزشی و فنی بین‌المللی

- برنامه‌ریزی و انجام امور تشریفاتی لازم برای حضور هیات‌های رسمی وزارتخانه در برنامه‌ها و نشست‌های بین‌المللی (اعم از دو یا چند جانبه) و نیز برای استقبال و پذیرایی از هیات‌های رسمی سایر کشورها و ارگان‌های تخصصی بین‌المللی مدعو وزارتخانه با هماهنگی واحدهای ذیربط

- شناسایی فرصت‌های آموزشی (کوتاه و بلند مدت) در سطح کشورها و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی، انجام اقدامات و هماهنگی لازم برای معرفی مدیران و کارشناسان بخش‌های مرتبط وزارتخانه جهت استفاده از این فرصت‌ها با هماهنگی مراجع ذیربط

 

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت