شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری با هدف ارتقای جایگاه صنایع دستی، تقویت ارتباط میان هنرمندان، یاری رسانی و ارائه مشاوره در حوزه های تخصصی همچنین شیوه‌های درآمدزایی،  به روز کردن در عین حفظ میراث گذشتگان و استفاده از فناوری‌های مدرن در راستای دستیابی به بازارهای جدید، بنیان نهـاده شد و براساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 3/10/82 به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول ایشان و عضویت هفت وزارتخانه، سه سازمان و چهار کارشناس خبره  با پیشنهاد وزیر مربوطه و حکم رییس جمهور تشکیل می‌شود. مطابق ماده 4 قانون فوق اختیارات و وظایف آن تعیین و فعالیت می‌کند.

اعضای شورای عالی

اعضای شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عبارتند از رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (دبیر کمیسیون)، وزیر کشور (عضو شورا)، وزیر امورخارجه (عضو شورا)، وزیر امور فرهنگ و ارشاد اسلامی (عضو شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (عضو شورا)، وزیر آموزش و پرورش (عضو شورا)، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات (عضو شورا)، وزیر راه و شهرسازی (عضو شورا)، رئیس سازمان صداو سیما جمهوری اسلامی ایران (عضو شورا)، رئیس سازمان برنامه و بودجه (عضو شورا)، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (عضو شورا)، و چهار کارشناس خبره (عضو شورا).                                                    

مستندات قانونی تشکیل شورای عالی

*ماده 3 قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی، مصوب 3/10/82                                                 https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version

 

*ماده 4 وظایف و اختیارات شورای عالی، مصوب 3/10/82                                                       https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version

 

*ماده 9 جایگاه کشورها در اهداف بازار گردشگری، مصوب 3/10/82                                              https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version

 

*آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره شورای عالی، مصوب 11/5/83                                                              https://rc.majlis.ir/fa/law/show

 

کمیسیون تخصصی

معرفی کمیسیون تخصصی 

مطابق با ماده 4آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره شورای عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب 11/5/83 «به منظور کمک به انجام مطلوب وظایف شورا کمیسیون های تخصصی با عضویب معاونین وزرا و سازمان های ذی ربط تشکیل می‌شود.

اعضای کمیسیون تخصصی

قائم مقام یا مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی (رئیس کمیسیون)، رئیس دبیرخانه  شورای عالی (دبیر کمیسیون)، نماینده ریاست جمهوری ( ناظر ) نماینده وزارت کشور، نماینده وزارت  امورخارجه، نماینده وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده وزارت  امور اقتصادی و دارایی، نماینده وزارت  آموزش و پرورش، نماینده وزارت  علوم ، تحقیقات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده سازمان صداو سیما جمهوری اسلامی ایران، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست. نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در سطح معاونین وزیر هستند.

کمیته تخـصصی

معرفی کمیته تخصصی

به منظور بررسی اولیه پیشنهادات واصله کمیته تخصصی که مرکب از جمعی کارشناسان خبره حوزه های تخصصی می باشد تشکیل می‌شود.

اعضای کمیته تخصصی

رئیس کمیته تخصصی (رئیس دبیرخانه شورای عالی)، دبیر کمیته تخصصی (یکی از کارشناسان دبیرخانه شورای عالی)، نماینده تام‌الاختیار معاونت‌های بخش‌های مرتبط با وزارتخانه  (عضو کمیته تخصصی)، تعاونی‌ها، انجمـن‌ها و تشکل‌های مـردم‌نهاد (به صورت مدعو و فاقد رای هستند.)

 

مهدی اکبری بکرآباد

رئیس دبیرخانه شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 
شماره تماس : 61063604
شماره نمابر:
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت