شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

دبیرخانه شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 

معرفی دبیرخانه شورای عالی

براساس ماده 5 آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مصوب 11/5/83 : «دبیرخانه شورا که در محل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری تشکیل می‌گردد.»

اهداف، ساختار و وظایف

مطابق با ماده 5 آئین‌نامه فوق، دبیرخانه شورای عالی مکلف است مقدمات اجرای وظایف قانونی موضوع ماده (4) قانون یاد شده را فراهم کند.

 گزارش عملکرد

  1. ساماندهی اسناد و تهیه بانک اطلاعات شورای عالی
  2. پیگیری انتصاب اعضاء جدید کمیته‌ها، کمیسیون تخصصی و کارشناسان خبره شورای عالی
  3. برگزاری جلسات کمیته‌ها و کمیسیون تخـصصی و پیگیری مصوبات
  4. استخراج احکام پیشنهادی بر اساس نظام مسائل حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
  5. برگزاری کارگروه تخصصی و پیگیری مصوبات کمیسیون
  6. آماده‌سازی و مستند سازی احکام پیشنهادی حوزه‌های میراث‌فرهنگی ،گردشگری و صنایع‌دستی

برنامه‌های اجرایی

- برگزاری منظم جلسات کمیته‌های تخصصی

- برگزاری دومین جلسه کمیسیون تخصصی

- برگزاری هشتمین جلسه کمیسیون شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 

- راه‌اندازی شوراهای متناظر استانی

- ایجاد سامانه نظام اطلاع‌رسانی شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 

-انجام وظائف ابلاغی و پیگیری اجرای مصوبات

اعضای دبیرخانه شورای عالی

مهدی اکبری بکرآباد  (رئیس دبیرخانه شورای عالی)

عبدالمجید معتمدیان (کارشناس شورای عالی)

مرجان طاهری‌دوست  (کارشناس کمیسیون تخصصی)

فرشته شاپوری ( کارشناس کمیته تخصصی)

 

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت