شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی متناظر استان 

 

شوراهای عالی استانی، شوراهایی با اهداف، وظایف، اختیارات و ساختار شورای عالی کشوری در ابعاد متناظر استانی  می باشند.

شورای  عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با ریاست استاندار و دبیری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و با عضویت مقامات دستگاه های اجرائی هم عرض در‌شورای عالی تشکیل می شود.

شورای عالی متناظر استانی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از جمله شوراهای تاثیر گذار در ساماندهی نظام مسائل حوزه های تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می باشند. این شورا، در راستای رشد و توسعه و ارتقاء سطح فعالیت های تخصصی ادارات کل استانی، هم افزایی سیاست های راهبردی، تمرکز زدایی، تفویض اختیار و بومی سازی اقدامات، با اهداف و وظایف منطبق بر سیاست ها و راهبردهای شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور، تشکیل می شوند.

 

وظایف شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متناظر استان

 • تصویب سیاستها ، خط مشی ها و برنامه های استانی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
 • جلب حمایت بخشهای دولتی، غیردولتی، بخش تعاونی و خصوصی برای تحقق اهداف بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی .
 • فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در امور مربوط به بخش های تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
 • هماهنگي با ساير دستگاه هاي دولتي مرتبط با صنعت گردشگري.
 • انجام کليه امور مربوط به دبيرخانه شوراي عالی در حوزه های مرتبط .
 • تشکيل کميسيون هاي تخصصي و کميته هاي کارشناسي مرتبط.
 • استعلام تنگناهاي اجرايي و قانوني و دريافت پيشنهادات از واحدهاي صف و ستاد استان، تشکل هاي مرتبط، کارشناسان و صاحبنظران و اساتيد جهت طرح موضوعات در نشست شوراي عالي استانی.
 • انجام ابلاغ مصوبات و پيگيري تصميمات، تهيه و ارسال بسته هاي مطالعاتي مرتبط با دستور جلسات جهت مطالعه اعضاء شورای عالی استان.
 • تهيه پروتکل هاي همکاري فيمابين دستگاه هاي مرتبط استانی با ماموريت هاي وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به منظور تحقق اهداف.
 • نظارت بر حسن اجراي قوانين و مصوبات در دستگاه هاي مرتبط استانی و ارائه گزارشات لازم به شوراي عالي استان.
 • تهيه موضوعات قابل طرح توسط مدیرکل در شوراي عالي استان و پيگيري مصوبات.
 • گردآوري قوانين، مقررات و اطلاعات مورد نياز شوراي عالي استان
 • تهيه اطلاعات و پيشنهادات واصله با قوانين و مقررات جاري و تهيه گزارشات و مستندات توجيهي.
 • همکاری با دبیرخانه شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور
 • سایر موارد مرتبط حسب موضوع .

 

اعضای حقوقی شورای عالی بر اساس ماده 3 قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت