شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شورای عالی میراث‌فرهنگی

براساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب 1382/10/03 مجلس شورای اسلامی، شورای عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس جمهور، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بعنوان دبیر شورای عالی و با عضویت وزیران کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارائی، امور خارجه، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و رؤسای سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی، برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست و چهار نفر کارشناس خبره تشکیل می‌شود. بر اساس تبصره ۲ همین ماده، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درحدود وظایف قانونی خود، موظف به اجرای مصوبات این شورای عالی هستند.

وظایف شورای عالی میراث فرهنگی

براساس ماده ۴ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۳ دی‌ماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی وظایف و اختیارات شورای عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری، به شرح زیر احصاء است:

الف - تصویب سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های کلان امور میراث فرهنگی و گردشگری.

ب - جلب حمایت بخش‌های دولتی و غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی برای تحقق اهداف بخش میراث فرهنگی و گردشگری.

ج - فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در امور مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری.

د - کلیه وظایف قانونی که تا قبل از تصویب این قانون برعهده شورای سازمان میراث فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی بوده است.

ه - سایر وظایف و اختیارات تعیین شده برای شورای مذکور در این قانون.

تبصره - با پیشنهاد شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تصویب هیأت‌وزیران حسب مورد در استان‌هائی که ضرورت ایجاب کند، شورایی مشابه شورای‌عالی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور در شورای عالی ایجاد خواهد شد.

هم‌چنین در ماده ۹ این قانون شورای عالی را مکلف نموده متناسب با جایگاه هر یک از کشورها در اهداف بازار جهانگردی ایران، صدور روادید برای اتباع آن‌ها را به ترتیب زیر دسته‌بندی و به وزارت امور خارجه جهت اقدام، ابلاغ کند:

  • لغو روادید
  • اجازه ورود با پروانه گذر مرزی
  • صدور روادید در مبادی ورودی ایران برای مدت معین
  • صدور روادید در سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشوردر زمان‌های معین حداکثر ظرف مدت یک هفته
  • وزارت امور خارجه مکلف است برای تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجی نسبت به صدور روادید، برای آنان با رعایت مفاد این ماده اقدام کند. سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با صدور روادید موظف به همکاری با وزارت امور خارجه برای تحقق این ماده هستند.

با توجه به ادغام سازمان صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری براساس مصوبه شورای عالی اداری مورخ 1385/01/21 (یعنی پس از تصویب قانون تشکیل وزارتخانه) و برخورداری سازمان صنایع دستی از شورای عالی زیر نظر وزیر صنایع، لذا پس از ادغام، وظایف این شورا شامل حوزه صنایع دستی نیز می‌شود.

همکاران و کارشناسان دبیرخانه شورا:

مهدی اکبری بکرآباد، رئیس دبیرخانه شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 

عبدالمجید معتمدیان

مرجان طاهری‌دوست

فرشته شاپوری 

مهدی اکبری بکرآباد

رئیس دبیرخانه شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 
شماره تماس : 61063604
شماره نمابر:
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت