شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

مصوبات شورای عالی

مصوبات اولین نشست شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مورخ 4/7/1383

ردیف

عنوان مصوبه

1

« تصویب آیین نامه تشکیل کانون ملی هماهنگی گردشگری کشور »

 

 

مصوبات دومین نشست شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مورخ 29/9/1383

ردیف

عنوان مصوبه

1

«  تصویب آیین نامه اجرائی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری »

 

 

مصوبات سومین نشست شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مورخ  26/12/1385

ردیف

عنوان مصوبه

1

به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می شود به استناد ماده یک قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  کماکان از آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی تبعیت و کگلیه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه ای، طرح تملک دارائیهای سرمایه ای سنواتی انتقالی مندرج در تراز نهائی سال مالی 84 و 85 سازمان موجود در حسابهای بانکی سازمان مزبور حسب تشخیص رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هزینه گردد. بدیهی است به استناد اصل 138 قانون اساسی مصوبه مذکور مصوبه هیأت وزیران گردد و لازم الاجرا می باشد.

2

تصویب آیین نامه اجرائی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

3

تصویب کلیات عناوین، شرح وظایف و ترکیب اعضای کمیسیون های تخصصی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

4

تصویب اساسنامه مجموعه های فرهنگی سازمان حسب ماده 5 قانون تشکیل سازمان و آیین نامه اجرائی آن

5

ارائه یک لایحه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی با موضوع عضویت وزرای بازرگانی، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

6

حضور نماینده تام الاختیار ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان مدعو ( بدون حق رای ) در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

7

عضویت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیته تدوین آیین نامه اجرائی قانون حفظ اراضی باغها (مصوب 1/8/85 مجلس شورای اسلامی) به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور مبنی بر معافیت تأسیسات گردشگری به عنوان طرح های خدمات عمومی

8

برخورداری کلیه پرسنل شاغل در سازمان میراث فرهنگی از حق بهره وری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص تأمین اعتبار

9

بررسی مشکل کمبود نیروی انسانی و تصویب بندهای ذیل:

الف) هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص 300 سهمیه استخدامی علاوه بر سهمیه موضوع ماده 145 قانون برنامه چهارم.

ب) لحاظ شدن شرط تجربیات مدیریتی به عنوان یکی از شرایط احراز پست.

ج) تدوین ضوابط بکارگیری و جذب نیروی انسانی در یگان حفاظت با توجه به بند ه تبصره 10 قانون بودجه سال 1385 کل کشور از سوی یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی با هماهنگی نیروی انتظامی.

10

تهیه و تدوین برنامه ملی مدیریت و توسعه میراث فرهنگی ( مادی و معنوی )، طبیعی، صنایع دستی و گردشگری ظرف مدت 2 سال از سوی سازمان میراث فرهنگی و ارائه به مراجع ذیصلاح. اعتبارات لازم جهت تدوین برنامه از محل ردیف 700/113 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأمین و پرداخت خواهد شد

 

 

مصوبات چهارمین نشست شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مورخ 27/5/94

ردیف

عنوان مصوبه

1

افزایش تعرفه ورودی موزه ها و اماکن تاریخی   فرهنگی

(اصلاح آئین نامه اجرایی تبصره (45) قانون بودجه سال 43 کل کشور ، موضوع تصویب نامه شماره  132958/ت 49166 هـ مورخ  4/8/1392)

2

تامین زیر ساخت های پایگاه های میراث ملی و جهانی وآثار در فهرست موقت ثبت جهانی

(در راستای بند ب ماده (4) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری)

3

تعیین و تصویب تعرفه های پیشنهادی خدمات گردشگری

( وجوه دریافتی جهت صدور و یا تمدید مجوز فعالیت دفاتر خدمات سیاحتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی)

4

ابقـاء و ارتـقاء مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

مصوبات پنجمین نشست شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مورخ 26/5/95

ردیف

عنوان مصوبه

1

طرح ویژه اشتغال ضربتی

(سـازمان برنامه و بودجه کشور و بـانک مرکزی حمـایت های لازم را در نحوه تامین منابع و تسهـیلات مورد نیاز در خصوص اجرای طرح فوق طی سال های  96-95 به عمل آورند و همچنین ظرف مدت دو ماه از تاریخ این جلسه راهکارهای اجرایی و عملیاتی پیشنهاد گردد .

2

دستور العمل اعطای پروانه مجموعه داری اموال فرهنگی ، تاریخی و هنری منقول مجاز

3

بازنگری اساسنامه انجمن های میراث فرهنگی

4

اختلاف فی مابین سازمان متبوع و هیات عالی نظارت بر اصناف مبنی بر شمول یا عدم شمول تاسیسات و مراکز گردشگری در قانون نظام صنفی

5

ابقاء و احیاء مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

6

تکلیف دستگاه های اجرایی دولت به اهداء جوایز و هدایا و برنامه های تشویقی از تولیدات صنایع دستی اصیل ایرانی

 

 

مصوبات ششمین نشست شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مورخ 23/3/96

ردیف

عنوان مصوبه

1

تدوین و اجرای نظام جامع آماری و حساب های اقماری گردشگری ( TSA)

2

تدوین طرح توسعه گردشگری جاده ابریشم و تشکیل دبیرخانه دائمی آن در سازمان

3

ساماندهی بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار

4

برنامه ریزی برای توسعه شهرهای جهانی صنایع دستی

5

دستور العمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز

6

دستورالعمل اجرایی اعطای پروانه موزه های خصوصی

7

ایجاد و راه اندازی شبکه ملی گردشگری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

مصوبات هفتمین نشست شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مورخ 16/9/1398

ردیف

عنوان مصوبه

1

تصويب فهرست 21 مجموعه ملي جهت اداره و نگهداري بصورت هيات امنايي

« به وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اجازه داده مي شود تا در اجراي ماده (3) آئين نامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيل ميراث فرهنگي، گردشگري و همچنين بند (ت) ماده 100 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه،‌ اماکن و محوطه هاي فرهنگي، تاريخي و كاخ موزه های مندرج در جدول پيوست (21 مجموعه)،‌ را به عنوان مجموعه هاي ملی،‌ به صورت هيات امنايي اداره و بهره برداري نمايد.»

2

اصلاح اساسنامه انجمنهاي ميراث فرهنگي

اصلاح اساسنامه انجمن‎هاي ميراث فرهنگي مصوب شوراي عالي ميراث فرهنگي مورخ 3/7/1373

3

اصلاح آئین نامه ماده 5 قانون تشکیل سازمان میراث و فرهنگی و گردشگری

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت