شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

ویدا توحدی

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج صنایع‌دستی

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

محل خدمت: معاونت صنایع دستی
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت