شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

امیر رحمت‌اللهی

فرمانده یگان حفاظت

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: ۲۲۷۵١۰١۰

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

  • انجام کليه اقدامات لازم به منظور تأمين حفظ نظم و امنيت موزها، گنجينه ها، بناها و مجموعه هاي تاريخي، فرهنگي و همچنين محل برگزاري مراسم يا همايش هاي مربوطه و کليه اماکن و تأسيسات قابل حفاظت وزارتخانه
  • تهيه و تدوين طرح هاي حفاظتي مورد نياز به منظور تأمين حفاظت فيزيکي از اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه
  • ارائه پيشنهادهاي حفاظتي جهت انجام بهينه حفاظت از موزه ها، گنجينه ها، بناها و مجموعه هاي تاريخي-فرهنگي، تپه ها و محوطه هاي باستاني و ساير آثار تاريخي و فرهنگي منقول و غيرمنقول با اولويت بهره گيري از سامانه هاي الکترونيکي هوشمند در جهت کاهش نيروهاي انساني ثابت به وزیر
  • انجام اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع جرائم عليه ميراث فرهنگي،گردشگران (داخلي و خارجي) و کشف جرم و دستگيري متهمين و مجرمين از قانون و تشکيل پرونده و معرفي به مراجع قضائي در حوزه استحفاظي
  • انجام اقدامات پيشگيرانه و جلوگيري از سرقت، تعرض و تجاوز به ميراث ملي، فرهنگي و صنايع دستي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي و فعاليت هايي نظير تخريب بناهاي تاريخي، حفاري غيرمجاز، انتقال، قاچاق و خريد و فروش غيرمجاز اشياء و عتيقجات ملي و محموله هاي تاريخي در حوزه استحفاظي
  • کنترل بر ورود و خروج اشياء و اموال تاريخي و فرهنگي و انجام اقدامات حفاظتي در حوزه استحفاظي براساس دستورالعمل هاي صادره وزارتخانه
  • انجام وظائف قانوني در مقام ضابط خاص دادگستري در مورد جرائم مشهود در حوزه استحفاظي
  • همکاري با ساير دستگاه هاي اجرائي مسئول در امور امدادي به هنگام بروز حوادث طبيعي و غيرطبيعي در حوزه استحفاظي براساس دستورالعمل هاي وزارتخانه
  • برخورد قانوني با استفاده کنندگان و فروشندگان تجهيزات غيرمجاز، که در جهت تخريب يا سوء استفاده از آثار تاريخي و ملي به کار مي رود "نظير فلزياب" و ضبط و توقيف اينگونه تجهيزات تا رفع هرگونه اتهام و شبهه و مظنونيت با هماهنگي ناجا و مراجع قضائي وفق مقررات
  • تعامل با سازمان ها و مراجع نظامي، انتظامي، قضائي و ساير دستگاه ها به منظور اجراي بهينه وظائف و مأموريت هاي يگان
  • نظارت و بازديد کارشناسي از اقدامات حفاظتي در حوزه استحفاظي و انعکاس نواقص و معايب به وزیر و پيگيري آنها
  • حفاظت و همراهي محموله هاي تاريخي و فرهنگي منقول با هماهنگي ناجا
  • اجراي دقيق طرح ها و دستورالعمل ها حفاظتي و انتظامي ابلاغي از سوي ناجا با رعايت اولويت ها و برنامه هاي حفاظتي تعيين شده توسط وزارتخانه
  • کمک به جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به آثار فرهنگي و تاريخي با هماهنگي وزارتخانه
  • اجراي مصوبات کميته حفاظت وزارتخانه
  • گشت زني در حوزه استحفاظي يگان به منظور حصول اطمينان از برقراري حفاظت و امنيت
  • پيگيري امور خدمات انتظامي گردشگران خارجي در چارچوب ضابط خاص قضائي با هماهنگي و نظارت ناجا
  • اعلام ورود و خروج و همچنين خط سير ترددي گردشگران خارجي در زمان اسکان آنان به حراست وزارتخانه و ناجا
  • جمع آوري اطلاعات انتظامي مورد نياز ناجا توسط يگان و هماهنگي و همکاري متنقابل با ناجا و حراست وزارتخانه
  • همکاري با ناجا و مراجع قضائي در ابلاغ و اجراي احکام قضائي مربوط به وزارتخانه
  • مساعدت و همکاري با نزديکترين رده انتظامي محل مأموريت در کشف جرائم، در حوزه استحفاظي
  • انجام مأموريت ها و وظايفي که در شرايط غيرعادي در امور امنيتي و انتظامي از سوي ناجا ابلاغ مي شود، در حوزه استحفاظي
  • تهيه و تدوين طرح توزيع تسليحات و تجهيزات انتظامي و مخابراتي برابر جداول مصوب وزارتی و ارائه آن به ناجا جهت تصويب با هماهنگي وزارتخانه
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت