شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف

 • برنامه‌ریزی، تنظیم راهبردها، سیاست‌‌ها، خط و مشی‌ها و ضوابط به منظور توسعه كمی و بهبود كیفی صنایع دستی كشور
 • برنامه‌ریزی در جهت حمایت از توسعه كمی و كیفی محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی و به ویژه در حوزه صادرات
 • برنامه‌ریزی و نظارت به منظور ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی و ایجاد تحول در طرح‌ها و تولید و عرضه محصولات با حفظ اصالت ملی و موارد مصرف آنها به ویژه در معماری و شهرسازی
 • برنامه‌ریزی در جهت تدوین استانداردهای لازم برای مواد اولیه و روش‌های تولید و صدور گواهینامه‌های درجه كیفیت صنایع دستی و هنرهای سنتی با همكاری م‍وسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • برنامه‌ریزی در جهت حفظ حقوق هنرمندان صنایع دستی و حمایت از مالكیت معنوی و فكری آنها با همكاری مراجع ذیربط
 • هماهنگی در جهت جلب مشاركت مردم و بخش خصوصی و دولتی در جهت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در تولید و بازاریابی صنایع دستی با واحدهای ذیربط
 • انجام مطالعات لازم در خصوص چگونگی گسترش و حضور موثر در بازارهای جهانی به منظور افزایش سهم ایران در بازار جهانی
 • بررسی و تعیین خط مشی‌های لازم در جهت تحقیق و پژوهش در خصوص هنرهای سنتی و صنایع دستی
 • بررسی در خصوص عضویت در سازمان‌ها، مجامع و مراكز بین‌المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی و برنامه‌ریزی در خصوص حضور موثر در اینگونه مجامع
 • تهیه ضوابط، مقررات، آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌های هدایتی و حمایتی هنرهای سنتی و صنایع دستی
 • برنامه‌ریزی در جهت حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی كشور
 • هماهنگی با مراجع ذیربط در خصوص اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی كشور در چارچوب قوانین و مقررات
 • تبادل ارتباط و مبادلات علمی، فرهنگی و فنی با دانشگاه‌ها، موسسات و نهادهای مرتبط با صنایع دستی در سطح ملی و بین‌المللی
 • برنامه‌ریزی برای ایجاد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به منظور معرفی صنایع دستی در سطح ملی و بین‌المللی
 • نظارت بر كارگاه‌های تولیدی و آموزشی صنایع دستی كشور
 • برنامه‌ریزی برای ایجاد مراكز اسناد و مدارك صنایع دستی و هنرهای سنتی
 • صدور مجوز فعالیت شركت‌ها و موسسات فعال در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها
 • صدور كارت صناعت، پروانه تولید، گواهی پایان دوره آموزشی، جواز تاسیس كارگاه‌ها و مجتمع‌های تولیدی و آموزشی و كارت مربیگری صنایع دستی و هنرهای سنتی با هماهنگی مراجع ذیربط و انجام حمایت‌های لازم

دفاتر زیرمجموعه:

دفتر آموزش و ترویج صنایع‌دستی

 • دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی
 • دفتر حمایت از تولید صنایع‌دستی

مریم جلالی

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
شماره تماس : 66058590
شماره نمابر: 61063412

تماس با معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی

شماره تماس: 61063300-61063301-021
61063412-021

تماس با دفاتر زیرمجموعه 

مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی: سیدحسین علوی

شماره تماس: 66027634

نمابر: 61063300
آدرس ایمیل: handicrafts.export@mcth.ir  

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج: ویدا توحدی

شماره تماس: 61063299

نمابر: 61.63300

مدیرکل دفتر حمایت از تولید: فرهاد غلامعلی فلاح

شماره تماس: 61063155  

نمابر: 61063300
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت