شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف

 • تهیه و تدوین برنامه‌های مربوط به ساماندهی، حفاظت، مرمت و احیاء و اداره بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی
 • تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم برای ساماندهی، حفظ، احیاء، مرمت و تعیین حریم بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی شهرها و روستاها و نظارت بر اجرای آن‌ها
 • برنامه‌ریزی به منظور شناخت و معرفی ارزش‌های هنری-تاریخی و فرهنگی در محوطه‌های تاریخی
 • برنامه‌ریزی برای حفاظت، مرمت و ساماندهی بناها و محوطه‌های فرهنگی-تاریخی که در اختیار بخش دولتی و غیردولتی است
 • تهیه و تدوین ضوابط مورد نیاز برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در حوزه آثار تاریخی-فرهنگی و اظهار نظر نهایی در خصوص کلیه طرح‌های مذکور
 • بررسی، تصویب و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی مربوط به حفظ، احیاء، مدیریت و ساماندهی مجموعه بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی
 • تعیین حریم‌ها و محدوده بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی در شهرها و روستاها و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط
 • نظارت بر اجرای قوانین، مقررات و آئین نامه ها، قراردادها و کنوانسیون‌های ملی و بین‌المللی در مورد حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی
 • همکاری با دفتر ثبت آثار به منظور تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی در فهرست آثار ملی و جهانی
 • برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای تهیه طرح‌های راهبردی و اضطراری برای حفاظت از بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی
 • برنامه‌ریزی به منظور حمایت و هدایت فعالیت بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی در امر حفظ و احیاء و مدیریت بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی و نظارت بر فعالیت واحدهای مزبور
 • همکاری و هماهنگی با مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی و مراکز دانشگاهی ذیربط در زمینه انجام طرح‌های پژوهشی کاربردی در امور حفظ و احیاء و مدیریت محوطه‌ها، بافت‌ها و بناهای تاریخی
 • همکاری با واحدهای ذیربط به منظور هویت‌بخشی به سیمای شهرها و روستاهای کشور
 • برنامه‌ریزی برای شناسایی و معرفی ارزش‌های معماری و شهرسازی بافت‌های تاریخی کشور در راستای حفظ و ارتقاء هویت فرهنگی-تاریخی آن‌ها
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای تهیه و اجرای طرح‌های راهبردی و اضطراری حفظ و مرمت بافت‌های تاریخی کشور
 • تهیه و تدوین ضوابط مورد نیاز برای طرح‌ها و پروژه‌های استحکام بخشی و بهسازی لرزه‌ای-سازه‌ای بناهای تاریخی

فاطمه داوری

مدیرکل حفظ و احیاء بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی
شماره تماس : 61063146
شماره نمابر: 61063572
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت