شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف

 • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در خصوص حفظ، مرمت، احیاء، ساماندهی و مدیریت بناها، مجموعه بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی كشور و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط
 • تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم در خصوص حفاظت، نگهداری، مرمت و احیاء میراث فرهنگی غیرمنقول، اموال و اشیا تاریخی و نظارت بر حسن اجرای آنها در سطح كشور
 • برنامه‌ریزی به منظور شناسایی آثار و بافت‌های ارزشمند فرهنگی–تاریخی و پیشنهاد ثبت آنها در فهرست آثار ملی
 • بررسی ارزش و قابلیت آثار تاریخی غیر منقول، اموال فرهنگی–تاریخی، میراث معنوی و انجام اقدامات لازم برای ثبت آنها در فهرست جهانی
 • بررسی و پیشنهاد حریم محوطه‌ها، تپه‌ها، بناها و بافت‌های تاریخی و انجام اقدامات لازم برای تصویب آنها
 • بررسی طرح‌های اضطراری به منظور حفاظت، استحكام بخشی، ساماندهی، مرمت و احیا آثار تاریخی غیرمنقول و نظارت بر اجرای طرح‌های مزکور
 • ساماندهی اموال منقول تاریخی و تهیه شناسنامه فنی و فهرست مورد نیاز برای آنها
 • شناسایی و مستندسازی آثار تاریخی–فرهنگی موجود در محدوده جغرافیایی اجرای كلیه طرح‌های عمرانی و اعلام نظر تخصصی در خصوص طرح‌های مذكور از دیدگاه میراث فرهنگی كشور
 • بررسی و مطالعه به منظور توسعه پایگاه‌های میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم كشور و نظارت بر فعالیت و عملیات پایگاه‌های موجود
 •  
 • دفاتر زیرمجموعه:
 • دفتر ثبت آثار و حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی
 • دفتر حفظ و احیا بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی
 • اداره‌کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی
 • اداره‌کل دفتر امور پایگاه‌های جهانی

علی دارابی

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
شماره تماس : 66027418
شماره نمابر: 66084577

تماس با معاونت

 • آدرس: تهران خیابان آزادی، تقاطع یادگار امام، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 
 • شماره تماس: 66084577-021
 • نمابر: 61063592-021
 • آدرس ایمیل:
 • تماس با دفاتر زیرمجموعه

  • مديركل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی: مصطفی پورعلی

  •  شماره تماس: 02161063150 و 0216627637
  • نمابر: 02161063740
  •  آدرس ایمیل: 
  • مدیرکل دفتر حفظ و احیاء بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی: سید هادی احمدی روئینی

  •  شماره تماس: 02161063146
  • نمابر: 02161063572
  •  آدرس ایمیل: 
  • سرپرست موزه‌ها و اموال منقول تاریخی: مرتضی ادیب‌زاده

  •  شماره تماس: 02166027185
  • نمابر: 02166027185
  •  آدرس ایمیل: 
  • سرپرست پایگاه‌ها: بهرام رضایی چراتی

  •  شماره تماس: 02161063313
  • نمابر: 02161063766
  •  آدرس ایمیل: 
 •  
 •  
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت