شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

طرح «کاشی ماندگار» بر اساس وظايف سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري جهت حفظ ميراث فرهنگي ناملموس و معنوي ايران، وظيفه شناسايي و معرفي محل سكونت هنرمندان، اهالي فرهنگ، علم و دين را بر عهده دارد. شخصيت‌هايي كه در قالب اين طرح قرار مي گيرند شامل چهره هاي ماندگار، شاخص و تاثير گذار در يك رسته فرهنگي و هنری هستند كه در دوره فعاليت خود مرزهاي جديدي در فرهنگ کشور ترسیم کرده يا در جهت حفظ و حراست از يك يا چند حوزه ميراث هنري،  فرهنگي و معنوي ايران تلاش كرده‌اند. 

نكته 1: ارزيابي صحت و سقم اطلاعات ارسالي با سازمان ميراث فرهنگي است بنابراين خواهشمند است اطلاعات مورد نیاز را به دقت و به همراه راه هاي تماس ارسال کنید تا اعتبار سنجي لازم از سوی سازمان صورت پذیرد.

نكته 2 : ارسال اطلاعات از جانب مخاطبان مسئوليتي براي اين سازمان ايجاد نمي كند و تنها در صورتي كه اطلاعات ارسالي، اعتبار سنجي شده و به وسیله كميته كارشناسان اين سازمان واجد قرار گرفتن در اين طرح ارزيابي شود نام شخصيت درفهرست انتظار نصب كاشي ماندگار قرار خواهد گرفت .

نكته  3 : با توجه به ضرورت رضايت شخصيت يا بستگان و يا مالكان محل سكونت قبلي شخصيت، تنها در صورت رضايت مالكان محل، كاشي ماندگار امكان نصب را پيدا خواهد كرد .

Loading
  • فرم زیر را تکمیل نمائید

  • - -
  • - -


  • - -
  • - -
  • عکس از شخصیت و یا محل اقامتطرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت