جستجو

شرح وظایف

 •  
 • سياست گذاري و برنامه ريزي در خصوص حفظ، مرمت، احياء، ساماندهي و مديريت بناها، مجموعه بناها، محوطه ها و بافت هاي تاريخي كشور و نظارت بر اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط
 • تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي لازم در خصوص حفاظت، نگهداري، مرمت و احياء ميراث فرهنگي غير منقول، اموال و اشياء تاريخي و نظارت بر حسن اجراي آنها در سطح كشور
 • برنامه ريزي به منظور شناسائي آثار و بافت هاي ارزشمند فرهنگي–تاريخي و پيشنهاد ثبت آنها در فهرست آثار ملي
 • بررسي ارزش و قابليت آثار تاريخي غير منقول، اموال فرهنگي–تاريخي، ميراث معنوي و انجام اقدامات لازم براي ثبت آنها در فهرست جهاني
 • بررسي و پيشنهاد حريم محوطه ها، تپه ها، بناها و بافت هاي تاريخي و انجام اقدامات لازم براي تصويب آنها
 • بررسي طرح هاي اضطراري به منظور حفاظت، استحكام بخشي، ساماندهي، مرمت و احياء آثار تاريخي غير منقول و نظارت بر اجراي طرح هاي مزکور
 • ساماندهي اموال منقول تاريخي و تهيه شناسنامه فني و فهرست مورد نياز براي آنها
 • شناسائي و مستند سازي آثار تاريخي–فرهنگي موجود در محدوده جغرافيائي اجراي كليه طرح هاي عمراني و اعلام نظر تخصصي در خصوص طرح هاي مذكور از ديدگاه ميراث فرهنگي كشور
 • بررسي و مطالعه به منظور توسعه پايگاه هاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم كشور و نظارت بر فعاليت و عمليات پايگاه هاي موجود

دکتر محمد حسن طالبيان

معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
شماره تماس : 66027418
شماره نمابر: 66084577

تماس با معاونت

 • آدرس: تهران خیابان آزادی تقاطع یادگار امام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
 • شماره تماس: 66084577-021
 • 61063592-021
 • آدرس ایمیل: h.talebian@ichto.ir
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت