شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
آیا با الکترونیکی کردن میز خدمت موافق هستید؟


آیا از الکترونیکی بودن دریافت نتیجه / تحویل خدمت رضایت دارید؟


آیا راهنمای انجام خدمت کامل می باشد؟


آیا از روال انجام خدمت رضایت دارید؟


آیا از میز خدمت سازمان راضی هستید؟


آیا از نحوه تعامل با دستگاه برای دریافت خدمت رضایت داشته اید؟


آیا تحویل خدمت به موقع انجام شده است؟


ثبت نظر  مشاهده نتایج
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت