شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
آیا از روال انجام خدمت رضایت دارید؟


آیا از ارائه خدمات الکترونیکی وزارتخانه رضایت دارید؟


آیا با الکترونیکی کردن خدمات وزارتخانه موافق هستید؟


آیا از نحوه دسترسی و بروزرسانی پرتال وزارتخانه رضایت دارید؟


آیا تحویل خدمت به موقع انجام شده است؟


آیا اطلاعات برای راهنمای انجام خدمت مناسب می‌باشد؟


آیا از نحوه تعامل با دستگاه برای دریافت خدمت رضایت داشته اید؟


ثبت نظر  مشاهده نتایج
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت