شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف

مطالعه، بررسی و تدوین محتوای دوره‌های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری متناسب با نیاز‌های این حوزه

نظارت بر ارائه راهکارها و مطالعات آموزشی با موضوعات مرتبط با وظایف امور گردشگری وزارتخانه

نظارت و ارزیابی بر عملکرد موسسات آموزش گردشگری با توجه به ضوابط و استانداردهای آموزش

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات واصله در خصوص عملکرد مؤسسات آموزشی گردشگری

ارائه راهکارهای لازم جهت انعکاس مطالب و موضوعات مربوط به گردشگری در کتاب‌های درسی مقاطع مختلف تحصیلی و هماهنگی لازم در این زمینه با وزارت آموزش و پرورش

نظارت بر اجرای دوره‌های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری و ارائه پیشنهادات اصلاحی در صورت لزوم

بررسی درخواست و ارائه مجوز به متقاضیان برگزاری دوره‌های آموزشی گردشگری

تهیه و تدوین طرح‌های جامع توسعه گردشگری کشور و استانی با همکاری سایر واحدهای این معاونت

بررسی و انجام مطالعات کاربردی گردشگری در سایر کشورها به منظور بومی‌سازی دستاوردهای علمی گردشگری

انجام مطالعات کاربردی به منظور شناخت و شناسایی رویه‌های جاری گردشگری داخلی و استاندارد‌های مورد عمل در حوزه‌های مختلف گردشگری کشور و ارائه نقاط قوت و ضعف آن

برنامه ریزی همایش‌های تخصصی آموزشی داخلی و بین المللی با توجه به تکالیف محوله در امور گردشگری

برنامه‌ریزی دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در جهت بهبود زمینه‌های توسعه گردشگری کشور با همکاری بخش خصوصی

برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح آموزش مدیران عامل، مدیران فنی، راهنمایان و کارکنان موسسات گردشگری

نظارت و ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری و ارائه پیشنهادات اصلاحی در صورت لزوم

تهیه، تدوین و نیازسنجی دوره‌های آموزش بخش گردشگری بر اساس سیاست‌های کلی وزارتخانه

نظارت بر نحوه اجرای دوره‌های آموزشی و فعالیت مؤسسات آموزشی گردشگری

هم اندیشی با مؤسسات آموزشی گردشگری جهت رفع مشکلات و تنگناهای موجود و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم جهت بهبود و افزایش اثرپذیری فعالیت‌های آموزشی گردشگری

ایجاد بانک اطلاعات مؤسسات و دوره‌های آموزشی گردشگری در کشور و به‌روزرسانی آن

استفاده از فنآوری‌های نوین در آموزش گردشگری

منابع درسی دوره‌های آموزشی گردشگری

منابع درسی دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

منابع درسی مدیران فنی

منابع درسی دوره راهنمایان طبیعت‌گردی

منابع درسی دوره راهنمایان زمین گردشگری

 

دانلود کتابچه راهنمای گردشگری و سرمایه‌گذاری سبز

ابوطالب قاسمی وسمه‌جانی

مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری
شماره تماس : 66582244
شماره نمابر: 66582244

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان رودکی، ساختمان حج و زیارت، معاونت گردشگری
شماره تماس: 66582244-021
شماره نمابر: 66582244-021
آدرس ایمیل:
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت