جستجو

قوانین فلزیاب وجرایم مرتبط با حفاری غیرمجازاعلام شد

قوانین فلزیاب وجرایم مرتبط با حفاری غیرمجازاعلام شد

وانین فلزیاب و جرایم مرتبط با حفاری غیرمجاز از سوی سرهنگ پاسدار محمد کربلایی حریری فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری اعلام شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری؛ قوانین و مقرارت فلزیاب وجرایم مرتبط با حفاری غیر مجاز توسط کارشناسان فنی یگان در 21 بند برای اطلاع عموم تهیه شده است.

پیام های آموزشی و هشدار دهنده یگان حفاظت به شرح زیر است:

1-اشخاصی که اشیائ عتیقه را از کشورخارج سازندبه حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شوند.

2-خروج اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی جریمه حبس از 6 ماه تا یکسال را در بر دارد.

3-اشخاصی که بدون اذن مراجع ذیصلاح نقوش و آثار مذهبی و ملی را تخریب نمایند به 1 تا 10 سال حبس محکوم می شوند.

4-حفاری به قصد بدست آوردن اشیاءعتیقه و آثار تاریخی مطلقا ممنوع و جرم محسوب می شود.

5-اشخاصی که مبادرت به مرمت و تعمیر و تغییر آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نمایند به جبران خسارت وارده محکوم می شوند.

6-کاشف اشیاء عتیقه و آثار ملی در ملک شخصی مکلف است در اسرع وقت سازمان میراث فرهنگی را مطلع نماید.

7-با تحویل اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مکشوفه حین انجام عملیات ساختمانی در ملک شخصی،معادل نصف بهای تقویم شده به کاشف تحویل می شود.

8-با تحویل فلزات قیمتی و جواهرات مکشوفه حین انجام عملیات ساختمانی در ملک شخصی،معادل دو برابر بهای روز ماده خام به کاشف تحویل می شود.

9-هرشی که بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت آن گذشته باشد،عتیقه محسوب می شود.

10-سازمان میراث فرهنگی مدعی خصوصی و شاکی تمامی جرایم و حفاری های غیر مجاز است.

11-جریمه تخریب اشیاء و اماکن تاریخی و ملی 2تا 10 سال حبس است.

12-جریمه حفاری در اماکن تاریخی و ملی 3 سال حبس است.

13-ورود هر نوع دستگاه فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.

14-مجازات حفاری غیر مجاز در تپه های باستانی 3 سال حبس است.

15-تجاوز به عرصه تپه ها و تپه ها و اماکن و اراضی تاریخی یکی از انواع جرایم عایه میراث فرهنگی است.

16-تبلیغ،خرید و فروش و نگهداری و استفاده از دستگاه های فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.

17-مجازات استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاری غیر مجاز،علاوه بر ضبط و توقیف دستگاه،معادل ا تا 3 سال حبس است.

18-هرگونه تبلیغ انواع دستگاه های فلزیاب از طریق رسانه های عمومی با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.

19-خرید و فروش انواع دستگاه های فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.

20-حمل و نگهداری و استفاده از انواع دستگاههای فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.

21-مجازات حمل،نگهداری و استفاده از دستگاه فلزیاب بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی تخلف محسوب و منجر به توقیف و ضبط دستگاه می شود.

امتیاز به خبر :
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت