جستجو

مراتب ثبت ملی ۱۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به استاندار کردستان ابلاغ شد

مراتب ثبت ملی ۱۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به استاندار کردستان ابلاغ شد
در نامه‌ای از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مراتب ثبت ۱۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به استاندار استاندار کردستان ابلاغ شد.

به گزارش میراث آریا، در متن نامه دکتر علی‌اصغر مونسان به بهمن مرادنیا آمده است:

«در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند «ج» از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورا و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آئین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیات وزیران، مراتب ثبت ۱۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی بشرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌گردد.»

 1. فرش تمام ابریشم با نقش محرابی (فرش شماره ۲)، شماره ثبت: ۱۶۳۹، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،
 2. فرش تمام ابریشم با نقش محرابی (فرش شماره ۱۲)، شماره ثبت: ۱۶۴۰، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،
 3. مهر استوانه‌ای سنگی، گورستان زاگرس (شماره اموالی: ۸۱۱۹)، شماره ثبت: ۱۶۴۱، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،
 4. دگمه مفرغی، گورستان زاگرس (شماره اموالی: ۸۱۲۰)، شماره ثبت: ۱۶۴۲، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،
 5. دگمه مفرغی، گورستان زاگرس (شماره اموالی: ۸۱۲۱)، شماره ثبت: ۱۶۴۳، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،
 6. دگمه مفرغی، گورستان زاگرس (شماره اموالی: ۸۱۲۲)، شماره ثبت: ۱۶۴۴، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،
 7. مهر استوانه‌ای، گورستان زاگرس (شماره اموالی: ۸۱۲۳)، شماره ثبت: ۱۶۴۵، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،
 8. مهر استوانه‌ای، گورستان زاگرس (شماره اموالی: ۸۱۲۴)، شماره ثبت: ۱۶۴۶، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،
 9. مهر استوانه‌ای، گورستان زاگرس (شماره اموالی: ۸۱۲۵)، شماره ثبت: ۱۶۴۷، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،
 10. مهر استوانه‌ای، گورستان زاگرس (شماره اموالی: ۸۱۲۶)، شماره ثبت: ۱۶۴۸، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،
 11. مهر استوانه‌ای، گورستان زاگرس (شماره اموالی: ۸۱۲۷)، شماره ثبت: ۱۶۴۹، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶،

محل نگهداری: استان کردستان، شهرستان سنندج، خیابان امام، موزه سنندج.

امتیاز به خبر :
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت