جستجو

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

اجاره تعداد 9 باب از اماکن واقع در مجموعه های سعدآباد، نیاوران، کاخ گلستان و موزه ملی ایران با کاربری خدمات رفاهی، پذیرایی و ورزشی

 • نوع فراخوان: آگهی مزایده
 • نوع معامله: عمومی یک مرحله اي
 • مهلت خرید اسناد: 1397/12/14
 • مهلت ارسال پیشنهاد: 1397/12/25
 • تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1398/03/25
 • تاریخ بازگشایی: 1397/12/26
 • روزنامه های درج آگهی:
 • برآورد اولیه: بر اساس اسناد پیوست
 • محل دریافت اسناد:
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
 • توضیحات:
اسناد فراخوان آگهی روزنامه
صورتجلسه
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت