جستجو

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

اجاره یک باب سالن ورزشی واقع در ضلع شمالی مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران با کاربری اماکن فرهنگی-ورزشی

 • نوع فراخوان: آگهی مزایده
 • نوع معامله: عمومی یک مرحله اي
 • مهلت خرید اسناد: 1398/03/01
 • مهلت ارسال پیشنهاد: 1398/03/12
 • تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1398/06/12
 • تاریخ بازگشایی: 1398/03/13
 • روزنامه های درج آگهی:
 • برآورد اولیه: طبق مدارک پیوست
 • محل دریافت اسناد:
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
 • توضیحات:
اسناد فراخوان آگهی روزنامه
صورتجلسه
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت